HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
 

HIDROELEKTRA je građevinsko poduzeće osnovano 1946. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Ubraja se u najrespektabilnije  građevinske tvrtke u Hrvatskoj.

GRADSKI STADION I BAZENI, SPLIT, HRVATSKA 1978-1979 Gradski stadion i bazeni, Split, Hrvatska


adresa :
Capraška 6
10000 Zagreb,
Hrvatska

telefon :
+385 1 27 52 500

telefax :
+385 1 27 52 590

e-mail :

  uprava@heng.hr


POLITIKA INTEGRIRANOG SUSTAVA UPRAVLJANJA:


POLITIKA KVALITETE, OKOLIŠA, ZDRAVLJA I SIGURNOSTI NA RADU

Društvo se trajno opredjeljuje za primjenu integriranog sustava upravljanja prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001, čime osigurava i kontinuirano poboljšava kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost radnika te je usaglašena s vrstom i visinom rizika po zdravlje i sigurnost na radu.

Društvo je izgradilo jasan i učinkovit integrirani sustav upravljanja, te spremno očekuje nove zahtjeve i izazove sadašnjeg i budućeg domaćeg i svjetskog tržišta.

Tradicionalno visoka kvaliteta izvedenih građevina Hidroelektre Niskogradnje d.d. Zagreb dobiva visoke ocjene Naručitelja ispunjavajući njihove zahtjeve, potrebe i očekivanja.

Usmjerenost na velike infrastrukturne radove, nameće potrebu nastupa na javnim nadmetanjima, gdje se u uvjetima oštre tržišne konkurencije dokazujemo svojim referencama, kadrovskom i tehnološkom opremljenošću i poznavanjem i analizom tržišnih uvjeta i zahtjeva Naručitelja.

Strateškim povezivanjem sa ključnim dobavljačima i sa vodećim znanstvenim ustanovama, povećavamo sigurnost i ozračje dobrog poslovanja, usvajamo nove tehnologije i ovladavamo novim znanjima tako da smo stručno osposobljeni i tehnološki opremljeni za izvedbu najzahtjevnijih projekata.

U poslovanju društva, vodi se briga o odgovornosti prema okolišu. Kod svih građevinskih pothvata vodimo brigu o utjecaju na okoliš i djelujemo na za okoliš najpovoljniji način. Ova briga za okoliš se traži i od naših dobavljača i svih suradnika.
Uprava društva poduzima sve moguće radnje u primjeni novih tehnologija i načina rada kako bi se osigurao minimalni negativni utjecaj na okoliš u provedbi procesa društva kroz uspostavu općih ciljeva, pojedinačnih ciljeva i programa za realizaciju tih ciljeva.
Svi prepoznati procesi iz koji proizlazi značajniji utjecaj na okoliš pod neprestanim su nadzorom stručnih zaposlenika društva ili vanjskih ovlaštenih institucija.
Uprava je uspostavila procese putem kojih osigurava zadovoljenje svih zakonskih i drugih ugovornih akata koji se odnose na poslovanje društva i njegov utjecaj na okoliš.

Primjenjujemo učinkovite mjere zaštite na radu i pribavljamo svu potrebnu zaštitnu opremu koja će jamčiti visoku sigurnost naših radnika. Također činimo sve kako bi zaštitili zdravlje radnika. Zahtijevamo od naših partnera sa kojima radimo ili koji obavljaju poslove za nas da primjenjuju iste ili više standarde zdravlja i sigurnosti radnika. Obzirno postupamo s opasnim tvarima nastojeći ih zamijeniti manje opasnim.

Preventivno djelujemo da bi onemogućili pojavu incidentnih situacija te sustavno unapređujemo proces ublažavanja posljedica nezgoda i incidenata.

Uprava i rukovodeće osoblje kreiraju i usmjeravaju aktivnosti naših radnika na ispunjavanju ciljeva Društva, istovremeno potičući i uvažavajući njihov kreativan doprinos na svim razinama. Kontinuiranim školovanjem na usavršavanju struke i vještina, osiguran je stručni razvoj svih radnika.

Radnici savjesnim, odgovornim i inventivnim radom uz poštivanje pravila struke ostvaruju poslovne planove, zahtjeve integriranog sustava kao i svoje osobne planove i ambicije.

Sve naše građevine izgrađene su korištenjem sposobnosti, znanja, bogatog dugogodišnjeg iskustva i motivacije radnika. Suradnjom svih u zajedničkom procesu rada postižu se najbolja tehnološka rješenja. Uprava i rukovodeće osoblje stalno vode računa o sigurnom radnom okruženju, zdravlju i dobrobiti radnika.

Integrirani sastav je naš proizvod. Svi trajno poboljšavamo uspostavljeni integrirani sustav, doprinosimo razvoju i rastu te stalnom unapređivanju kulture poslovanja.

Odgovorna, kreativna i timska suradnja, kod svih postavljenih zadaća, dužnost je svih radnika. Isto je tako i postavljena Politika kvalitete, okoliša, zdravlja i sigurnosti na radu naša pojedinačna i zajednička obveza i odgovornost.
 

 

 
 
ISO9001