AUTOCESTE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Autocesta Zagreb - Karlovac

Republički fond za ceste SRH Zagreb

26750

1970-1972

Prva autocesta u Hrvatskoj 50,5 km (45 km autoputa + 5,5 km brze pristupne ceste), širine 28 m. Kompletni zemljani radovi, 31 objekt otvora do 5 m, 17 objekata otvora od 5 - 12 m, 16 objekata otvora preko 12 m, 8 nadvožnjaka dužine 53 m, širine 8,4 m, vijadukt preko kanala Sava - odra dužine 435 m, raspon nosača 30 m.

2)

Autocesta Rijeka - Karlovac
dionica: Orehovica - Kikovica (Grobničko polje)

Konzorcij za izgradnju autoputa Trst-Rijeka, Zagreb-Varaždin, Rijeka

9520

1971-1972

Dio autoceste 12 km dužine, 28 m širine.
Objekti: - vijadukti: "Svilno" (209) i "Čavli"
5 nadvožnjaka: "Bok", "Cernik", "Dolac", "Vršić" i "Brest".
2 podvožnjaka "Soboli"  i "Konj".

3)

Autocesta Rijeka - Karlovac
dionica poluautocesta Kikovica - Oštrovica (G.polje - G.Jelenje)

SIZ za ceste SRH, Zagreb

5600

1978-1982

Dio autoceste od Grobničkog polja (Kikovica) do Gornjeg jelenja (Oštrovica) izveden kao poluautocesta
- sjeverni kolovozni trak 8 km dužine, 14,40 m širine. Pet vijadukata ukupne dužine 1400 m ("Čičave", "Veliki Svib", "Mali Svib", "Melnik" i "Bukovo").

4)

Obilaznica oko Zagreba
dionica: Jankomir - Lučko - Buzin

SIZ za ceste SRH, Zagreb

24750

1977-1979

Dionica obilaznice oko Zagreba dugčke 10.5 km i široke 29.4 m. Kompletni zemljani radovi, donji stroj, gornji stroj, oprema ceste i objekti. Sjecištas: Lučko i Jankomir (s podvožnjacima za pješake). Predanić, Botinec i Cehi Gornji prilazi i raskrižja

5)

Obilaznica oko Zagreba, dionica od:  Kosnica-Ivanja Reka, Croatia

SIZ za ceste SRH, Zagreb

11480

1977-1979

Dionica obilaznice oko Zagreba duljine 7.0 km i širine 29.4 m. Kompletni zemljani radovi, oprema ceste i objekti: Most Ivanja Reka preko rijeke Save, duljine 1070 m. Sjecište Ivanja Reka. Raskrižja Kosnica, Šćitarjevo, Hruščica, Ivanja Reka.

6)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
Dionica: Ivanja Reka - Ivanić grad, Croatia

SIZ za ceste SRH, Zagreb

53450

1977-1980

Dionica autoceste duljine 24.1 km i širine 29.4 m.  Kompletni zemljani radovi, oprema ceste i objekti. Mostovi:: Črnec, Nova Zelina, Stara Zelina, Lonja i most preko lateralnog kanala Ivanićgradsko sjecište. Nadvožnjaci: Kraljevac, Rugvica, Ježevo, Zelina, Ivanić grad. Servisni objekti kod Ježeva.

7)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
dionica : Popovača-Kutina- Novska, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

17720

1977-1980

Dionica autoceste duljine 11.74 km,širine 29.40 m. Kompletni donji i gornji stroj, oprema ceste i objekti. Nadvožnjaci: Osekovo, Gračanica, Repušnica, Kutina, Ilova, Piljenica, Ribnjak, Lipovljani. Sjecište Kutina.

8)

Obilaznica oko Rijeke,
Dionica: Orehovica-Turnić, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

23000

1978 - u izgradnji (s prekidom)

Obilaznica oko Rijeke dionica od Orehovice do Turnića. Kompletni zemljani radovi, iskop miniranjem. Tuneli: Trsat duljine 800 m, Katarina duljine 419 m, Škurinje duljine I396 m, Škurinje II duljine 560 m. Mostovi: Rječina Kanjon ukupne duljine 215m, Orehovica, Mihačeva Draga. Tuneli i objekti izgrađeni su za sjeverni kolnik. Radovi, osim mosta Riječina, su prekinuti.

9)

Autocesta Zagreb - Lipovac, dionica : Lipovljani-Novska- Rajić, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

1550

1981-1986 (s prekidom rada u trajanju od 2 godine)

Dionica autoceste duljine od 13.4 km i širine od 29.4 m wide. Kompletni zemljani radovi, gornji i donji stroj, oprema ceste i objekti. Sjecište Novska. Mostovi : Sobocka, Novska, Grabovac, Voćarica, Novska Nadvožnjak, raskrižja kod obilaznice Novske i Grabovca.

10)

RN 1 Autocesta Chiffa- Berrouaghia, Algeria

Ministere des travaux publics, DIB Medea, Algerie

86000

1980-1983

Produženje i rekonstrukcija Algerijske Državne Autoceste br. 1 duljine 52 km, s dvije i/ili četiri prometne trake. Kompletni zemljani radovi, iskop miniranjem, nasipi, oprema ceste, objekti i tuneli.

Tuneli: duljine 215 m, poprečni presjek 65 m2; duljine 410, poprečni presjek 65m2. Niski viadukti: 10 objekata ukupne duljine  1500 m.

 

 

 

 

 

Viadukti : 6 objekata ukupne duljine 689 m i  11.30 do 14.20 m širine.

11)

Autocesta Sortie Est d' Alger, Algeria

Ministere des travaux publics, DIB Wilaya d' Alger, Algerie

51000

1983-1984

Dionica autoceste od istočnog izlaza iz grada Algiers duljine 7.6 km, dva kolna traka s tri prometne trake, svaka širine od 3.50 m i spora traka širine 2.75 m, i šest objekata - stjecišta.          

12)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
dionica: Okučani-Prvča, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

3990

1985-1986

Dionica autoceste duljine od 3.5 km i širine od 29.4 m. Kompletni zemljani radovi, donji i gornji stroj, prateći objekti i potrebna oprema. Prometna petlja u više razina - Okučani.

13)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
Dionica: Prvča-Lužani, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

27200

1988-

Autocesta E 94, dionica duljine 10.5 km, i širine 29.4 m; kompletni zemljani radovi, donji i gornji stroj, prateći objekti i oprema ceste.

14)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
Dionica: Brodski Stupnik - Sl. Brod, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

26000

1988-1990

Autocesta E 94, dionica duljine 20 km, širine 29.4 m; kompletni zemljani radovi, donji i gornji stroj, 30 objekata (viadukti, cestovni i željeznički nadvožnjaci i petlje)

15)

Zagorska Glavna cesta,
dionica : Zaprešić-Gubaševo, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

4880

1987-1988

Dionica polu-autoceste ukupne duljine od  17.5 km.

16)

Kota Samarahan-Semera- Pendam Cesta, Malaysia

Ministarstvo Infrastrukture i Razvoja, Kuching

950

1987-1988

Priobalna cesta duljine 36.6 km na tlu slabe nosivosti.

17)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
dionica : Sl. Brod zapadt - Sl. Brod istok, Hrvatska

Hrvatske ceste-Zagreb

26000

1989-1991

Autocesta E 94, dionica prolazi kroz  Slavonski Brod (prometna petlja u više razina, cestovni i željeznički nadvožnjaci, obilaznice, viadukti).

18)

Brza cesta kroz Karlovac, Hrvatska

Hrvatske ceste-Zagreb

7160

1989-1991

Brza cesta kroz Karlovac, smjer Rijeka

19)

Obilaznica oko Rijeke,
dionica : Matulji-Jušići, Hrvatska

Hrvatske ceste-Zagreb

8200

1990-1991

Obilaznica oko Rijeke, projektirano kao polu-autocesta

20)

Autocesta Karlovac-Rijeka,
Dionica: Oštrovica-Tuhobić- Vrata, Hrvatska

Hrvatske ceste-Zagreb

23800

1990-1996

Dionica polu-autoceste duljine 12.4, prometna petlja u više razina Delnice, Tunel Sljeme d=823 m, Tunel Sopač d=740 m, Viadukt Golubinjak d=555 m, Tunel Tuhobić  d= 2106 m, Viadukt Hreljin d=500 m, Viadukt Bajer  d=500 m, Tunel Hrasten d=300 m, Tunel Vrata  d=300 m, prometna petlja s više razina Vrata.

21) Obilaznica oko Splita MC2, Hrvatska Hrvatske ceste-Zagreb
1800
1991-1992 MC2 obilaznica oko Splita projektirana kao brza gradska cesta duljine4.7 km; Viadukt Mostine d=125 m, produžetak postojećeg viadukta, zatvoreni sustav drenaže s pročišćavanjem vode, električne i PTT instalacije.
22) Polu-autocesta Solin-Klis, Hrvatska Hrvatske ceste-Zagreb
2900
1989-1992
(radovi obustavljeni)
Polu-autocesta MC-11 dionica duljine 8 km; Viadukt Majdan  d=75 m, Viadukt Izvor Jadra  d=140 m, Viadukt Mačkovac d=110 m, Viadukt Jamani d=230 m, Tunel Mačkovac d=125 m i umjetni Tunel Mihovići d=96 m; zatvoreni sustav drenaže, New Jearsey ograda.
23) Cesta Daro-Matu. Sarawak, Malaysia Pembinaan Masrafan Sdn Bhd, Kuching, Sarawak, Malaysia
13800
1990-1993 Priobalna cesta na otoku Borneo, duljine 70 km, s mostovima temeljenim na pilotima.
24) Glavna cesta MC-17-2 Čaglin- Ruševo-Gornji Slatnik, Hrvatska Hrvatske ceste-Zagreb
5870
1992-1993 Glavna cesta ukupne duljine 8.7; kontrolni radovi vodotoka i kontrolni objekti za vodu.
25) Cesta Matu-Igan, Sarawak, Malaysia Pembinaan Masrafan Sdn Bhd, Kuching, Sarawak, Malaysia
23270
1995-1998 Konstrukcijski radovi na cesti, d=36 km
26) Autocesta Zagreb-Macelj,
Dionica Gubaševo (Zabok)- Krapina, Croatia
Hrvatske ceste-Zagreb
26600
1992-1995 Dionica ukupne duljine 15.7 km izgrađena kao polu-autocesta: Nadvožnjaci Gubaševo i  Začretje, Most preko rijeke Krapine, zemljani radovi 429,000 m3, konstrukcija kolnika 102,000 m2.
27) Autocesta Rijeka-Karlovac,
Dionica: Vrata-Delnice Croatia
Hrvatske ceste-Zagreb
8700
1992-1996 Dionica autoceste d=8.90 km: Prometna petlja s više razina Delnice, Tunel Sljeme d=823 m, Tunel Sopač d=740 m, Viadukt Golubinjak d=585 m.
28) Autocesta Karlovac-Rijeka, Dionica:Delnice-Kupjak, Hrvatska Hrvatske ceste-Zagreb
4520
1996-1997 Dionica polu-autoceste Delnice- Kupjak, ukupne duljine 7.92 km, prometne trake širine 3.50 m, traka za zaustavljanje širine 2.65 m.
Ukupni radovi: usjek 525,954 m3, nasip 377,010 m3, podvožnjaci 1,042 m2, 4 križanja, zatvorena drenaža 7,917m asfalt 8+5 cm, stabilizacija cementa 20 cm i trup ceste 20 cm. Viadukt Delnice 100 m, Viadukt Zalesina 461.75 m; željeznički vidaukti iznad polu-autoceste:
Viadukt Lučice 1 : rasponi 23+23, d= 49 m ;
Viadukt Lučice 2:  rasponi 23+23, d = 49 m ;
29) Autocesta Karlovac-Rijeka
Dionica : Delnice-Kupjak Tunel Lučice , Hrvatska
Hrvatske ceste, Zagreb
4160
1996-1997 Tunelska cesta Lučice d=576.59 m
30) Autocesta Karlovac-Maslenica- Zadar, Tunel Sv. Rok, Hrvatska Hrvatske ceste, Zagreb
44000
1993-2001 Cestovni tunel Sv. Rok, duljine 5,670 m, s predusjekom sa stane Like d=400 m, platforma, pristupna cesta tunelu d=6,500 m, tunelska prometna traka širine 2x3.75 m i nogostupi 2x0.80cm. Radijus krivulje tunela R=2,500 m.
31) Rekonstrukcija glavne ceste Duga Resa-Gornji Zvečaj, Hrvatska Hrvatske ceste, Zagreb, dio radova količine do 55 % ugovora je financirala Europska Banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), London
2210
1996 Rekonstrukcija glavne ceste duljine 1,621 m, širine 7.10 m, s bankinima od 1.20 m,  otvoreni kanal i berma 0.70+0.50 m, nogostupi 1.5 m u naseljenom području; i nadvožnjak Gornji Zvečaj preko željezničke pruge pod kutom od 60 stupnjeva, d=38.15 m, raspon 10.00 m + 15.03 m + 10.09 m, širina kolnika 2x3.50 m + 2x1.25 m. Gornji stroj mosta sastoji se od  prefab. prenapregnutih nosača od armiranog betona 116/45 cm i ploča mosta od armiranog betona  v=15 cm. Iskopi ceste 23,000 m3, from borrow pit 22,000 m3, embankments 50,000 m3, asphalt 8+5 cm 12,000 m2, subbase 6,000 m3.
32) Rekonstrukcija glavne ceste Dinjiška-Pag, Hrvatska Hrvatske ceste, Zagreb, dio radova količine do 55 % ugovora je financirala Europska Banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), London
3300
1996 Velika rekonstrukcija ceste duljine 12,900 m, širine 6,60 m, s bankinima od 1.00 m, otvoreni kanal i berma 0.50+0.50 m nogostupi 1.5 m u naselju.
Glavne količine radova:
iskop 28,000 m3, naspi 14,000 m3, donji nosivi sloj 23,000 m3, asfalt 8+5 cm 85,000 m2.
33) Autocesta Karlovac-Rijeka,
Dionice polu-autoceste: Oštrovica-Vrata Viadukt Hreljin, Hrvatska
Hrvatske ceste, Zagreb
5600
1991-1996 Viadukt Hreljin ukupne duljine 540 m, raspona 43+10x50, širine kolnika 12.91 m. Stupovi su kutijastog uzdužnog presjeka veličine 3.20 x 5.00 m, debljine zidova 30 cm, sa srkivenim glavnicama izgrađenim na vrhu. Presjek raspona je kutijasti, prenapregnuti, izveden iz prefabriciranih segmenata, ukupno 216 jedinica, instaliranih i vezanih kao sustav "prefab. konzolnih segmenata". Prenaprezanje je  učinjeno u uzdužnom smjeru nakon podizanja Viadukta. Kolnik je prenapregnut u poprečnom smjeru prije podizanja segmenta. Visina presjeka raspona je 3.50 m, a visina stupova do 40 m.
34) Autocesta Oštrovica-Delnice, završetak radova, Hrvatska Hrvatske ceste, Zagreb, , dio radova količine do 51 % ugovora je financirala Europska Banka za rekonstrukciju i razvoj (EBRD), London
12500
1996-1997 Završetak autoceste Karlovac - Rijeka, dionica Oštrovica-Delnice duljine 21.3 km, širina kolnika i zaustavnih traka je 2x3.50 +2x0.20+2.5+2.265 m i traka za spora vozila 3.50 m, bankini 2x1.00 m i berma 1.50 m. Petlje s više razina su kod Oštrovice, Vrata i Delnica.
Trasa ceste je podijeljena na 4 pod-dionice :
          1. Oštrovica-Tuhobić, d=3.72 km
          2. Tuhobić Tunnel, d=2.14 km
          3. Tuhobić-Vrata, d=6.57 km
          4. Vrata-Delnice, d=8.93 km
          Glavni objekti na trasi:
          Tunel Hrasten, Viadukt Hreljin, Tuhobić tunnel, Viadukt Bajer, Tunel Vrata, Tunel Sljeme, Tunel Sopač, Viadukt Golubinjak, nadvožnjaci Oštrovica 1 i Oštrovica 2, Most Lepenica and 10 podvožnjaka.
          Glavne količine radova:
          Donji nosivi sloj 55,000 m3, stabilizacija cementa 39,000 m3, debljina asfalta bitumenskog veznog sloja 8-12 cm + Topeka 6 cm, ukupno 126,000 t. Zatvorena drenaža promjera  800 do promjera 1,200 cm kroz trasu, New Jersey zaštitna ograda 43,000 m.
35) Rekonstrukcija i uređenje i osiguranje bočnih površina glavnih i regionalnih cesta, Ugovor Grupa 5, Hrvatska Hrvatske ceste, Zagreb, Tehnička podružnica u Zagrebu, dio radova količine do 60% ugovora je financirala Svjetska banka za rekonstrukciju i razvoj,                             (IBRD), Washington
1600

1996

Asfaltna obloga i obnova pojedinih dionica: 1. Velika Gorica, 2. Kutina, Kutinska Slatina, 3. Donji Tkalec, 4. Podgarić Popovača, 5. Komin, 6. Ludina, 7. Začretje, Zabok, 8. Lug, 9. Donja Stubica, 10. Kraljev Vrh Hudovo, 11. Velika Horvatska Galdovo.
Količina položenog asfalta : 20,180 t.

36)

Rekonstrukcija i uređenje i osiguranje bočnih površina glavnih i regionalnih cesta, Ugovor Grupa 14, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb, Tehnička podružnica u Zagrebu, dio radova količine do 60% ugovora je financirala Svjetska banka za rekonstrukciju i razvoj,                             (IBRD), Washington

400

1996

Asfaltna obloga i obnova pojedinih dionica: 1. Brdovec, 2. Bedekovčina, 3. Krapina, 4. Ul. J. Jelačića, 5. Smerovišće, 6. Ul. Vlatka Mačeka, 7. Jazvine Radoboj.
Ukupno položeno asfalta : 5,520 t.

37)

Rekonstrukcija i uređenje i osiguranje bočnih površina glavnih i regionalnih cesta, Ugovor Grupa 3, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb Tehnička podružnica u Zagrebu, dio radova količine do 60% ugovora je financirala Svjetska banka za rekonstrukciju i razvoj,                             (IBRD), Washington

1430

1996
1997

Asfaltna obloga i obnova pojedinih dionica 1. Karlobag, Kijac, 2. Kompolje Orovac, 3. Vukšić, Lički Osik, 4. Perušić, Vukšić, 5. Prokike, Žuta Lokva, 6. Požarište, Aleksinca7. Brišani Takalice, 8. Lički Novi, 9. Gospić Žabica, 10. Novo selo Smiljan. Ukupno položeno asfalta : 14,300 t.

38)

Rekonstrukcija i uređenje i osiguranje bočnih površina glavnih i regionalnih cesta, Ugovor Grupa 23, Hrvatska

Hrvatske ceste Zagreb Tehnička podružnica u Zagrebu, dio radova količine do 60% ugovora je financirala Svjetska banka za rekonstrukciju i razvoj,                             (IBRD), Washington

700

1996

Asfaltna obloga i obnova pojedinih dionica M-2 Karaula Ribarica. Ukupno položeno asfalta :  9,495 t.

39)

Rekonstrukcija i uređenje i osiguranje bočnih površina glavnih i regionalnih cesta, Ugovor Grupa 19, Hrvatska

Hrvatske ceste Zagreb Tehnička podružnica u Zagrebu, dio radova količine do 60% ugovora je financirala Svjetska banka za rekonstrukciju i razvoj,                             (IBRD), Washington

1490

1996

Asfaltna obloga i obnova pojedinih dionica M2 : 1. Sv. Marija Magdalena, 2. Zadar, 3. Posedarje Zadar, 4. Zadar Zemunik Donji.
Ukupno položeno asfalta :19,590 t.

40)

Pojačano održavanje  MC-13 pokrivajući duljinu od otprilike 5.00 km, dionica : Korenica - Bjelopolje, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb

1180

1996

Asfaltna obloga i obnova pojedinih dionice: Korenica-Bijelopolje.
Ukupno položeno asfalta :11,903 t.

41)

Izgradnja Zabok- Krapina usporedne ceste s raskrižjem autocesteintersection, Croatia

Hrvatske ceste, Zagreb

890

1996

Izgradnja nove usporedne ceste s autocestom Zabok-Krapina Motorway, duljine d=790 m. Glavni radovi: iskop      5,200 m3, iskop kamena iz pozajmišta    25,500 m3, nasip 25,500m3 asfalti 9+4 cm 4,548 m2.

42)

Autocesta Zagreb-Goričan,
dionica: Popovec-Komin,
pod-dionica Sv. Helena, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb

4070

1996-1997

Na pod-dionici Popovec - Sv. Helena, duljine d=14.420 m, izvedeni osnovni slojevi i završni radovi, i petlje s više razina Popovec i Sv. Helena; ceste kroz Šašinovec, Žerjavinec i Križevčec, križanja Lužan, Paukovec, Sv. Helena i Brezovec.

         

Glavni radovi: donji nosivi sloj 93,150 m3, stabilizacija 33,150 m3, asfalti 49,828 t, otvoreni kanali 2,800 m.

43)

Autocesta Zagreb-Goričan
Dionica: Čakovec-Goričan, Hrvatska;
Nadvožnjaci:
1.2. Sv. Križ Križanje
1.3. Mala Subotica Križanje
1.4. Palovec Križanje
1.5. Držimurec Križanje
1.6. Turčišće Križanje
1.11 Trnava Most

Hrvatske ceste, Zagreb


303,00
304,00

304,00
305,00

311,00
202,00
1729,00

1996-1997

Križanja autoceste : nadvožnjaci raspona 14.40+2x18+14.40m. 9.90 m s nogostupima 2x1.65m, ukupna duljina mosta 61.60 m. Stupovi i glave stupa su od armiranog betona; prefabriciranog armiranog betona; prefabricirani i glavni nosači su pravokutnog poprečnog presjeka visokog 60 cm. Monolitna ploča mosta debljine 15 cm lijevana je na licu mjesta, te je stoga ukupna visina objekta 75 cm. Most Trnava je na donjem ustroju izlazne ceste autoceste duljine 39.40 m, raspona 9.00+12.00+9.00 m, širine mosta 2x3.50+2x2.10 m, debljina ploče mosta 60 cm, promjer pilota  100 cm, promjer stupova 90 cm, monolitne glave stupova.

44)

MC 2.1. Cerovlje- Rogovići : Viadukt Mećari, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb

3200

1993-1997

Na cesti MC 2.1. , dionici Cerovlje-Rogovići, izgrađen je Viadukt Mećari ukupne duljine 358.40 m, raspona  34.50+8x35.00+34.50 m, širine kolnika 11.20 m, tj. 2x3.85+2x1.75 m. Stupovi su kutijastog horizontalnog poprečnog presjeka veličine 3.20x5.00 m, debljine zidova 30 cm, monolitnim glavama stupa na vrhu. Raspon je napravljen od tri nosača prenapregnutog prefabriciranog armiranog betona visine 216 cm high, teških 78 tona i monolitne ploče mosta od armiranog betona lijevanih na  Omnia ploče, visina stupova do 28 m.

45)

Autocesta Maslenica-Zadar: Nadvožnjaci na km 6+618.25, osovina P7; i nadvožnjak na km 2+539.27, osovina P4

Hrvatske ceste,Zagreb

280

1997

Križanja autoceste : nadvožnjak na osovini P7, raspon 19.00+19.00 m, ukupna duljina 49.48 m; nadvožnjak na osovini P4, raspon 19.00+19.00 m, ukupna duljina 45.42 m ; ukupna poprečna duljina 9.10 m, nogostupi 2x1.25 od armiranog betona, prefabricirani, kao i glavni nosači trokutastog poprečnog presjeka, visine 110 cm. Monolitna ploča, debljine 20 cm, lijevan na licu mjesta, visina objekta je 130cm.

46)

Stape road D 500
Dionica: Tunel Učka - Vozilići

Hrvatske ceste Zagreb

1220

2000-2001

Dionica ukupne duljine 4,6 km (zemljani radovi: 125 700 m3 asfalt: 17 150 t)

47)

Autocesta Zagreb -Goričan, dionica Popovec-Komin, poddionica Popovec-Sv.Helena

Hrvatska uprava za ceste, Zagreb

4315

1996-1997

Poddionica ukupne duljine 11 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i završni radovi)

48)

Autocesta Rijeka-Karlovac, dionica Delnice-Kupjak

Hrvatske ceste, Zagreb
Viadukt d.d., Zagreb

4803

1996-1998

Dionica ukupne duljine 9 km(pripremni  i zemljani radovi, kolnička konstrukcija, odvodnja i kanalizacija, podvožnjaci i nadvožnjaci, ostali objekti i tunel Lučice)

49)

Autocesta Zagreb-Goričan, dionica Ivanja Reka-Popovec

Hrvatska uprava za ceste, Zagreb

2482

1998-1999

Dionica ukupne duljine 3 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija,  završni radovi i objekti na cesti)

50)

Auto cesta Rijeka-Zagreb, poluautocesta Kupjak-Vrbovsko

Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb

9867

1999-2001

Dionica ukupne duljine 2,3 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija,  završni radovi, predfabricirani propusti, nadvožnjaci, podvožnjaci, međuprostor između tunela Javorova Kosa i Podvugleš)

51)

Autocesta Zagreb-Goričan, dionica Breznički Hum-Novi Marof

Viadukt d.d., Zagreb
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

4987

2002-2003

Dionica ukupne duljine 4,13 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i završni radovi)

52)

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Tunel Brezik-Most Gacka

Bechtel International Inc., Otočac
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

2379

2003-2004

Dionica ukupne duljine 0,80 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija)

53)

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica III, km 21+350 - km23+300

Bechtel International Inc., Otočac
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

931

2002-2003

Dionica ukupne duljine 2 km (zemljani radovi, betonski radovi, odvodnja)

54)

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik, dionica Tunel Sv.Rok-Maslenica

Ceste Varaždin d.d., Varaždin
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

5263

2001-2003

Dionica ukupne duljine 1,13 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i završni radovi)

55)

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik,
dionica Maslenica-Zadar I

Viadukt d.d., Zagreb
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

153

2002-2003

Dionica ukupne duljine 3,49 km (čvor Posedarje, radovi na trasi, paralelne ceste)

56)

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik ,
dionica Vrpolje-Prgomet

Ingra d.d., Zagreb
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

1711

2003-2004

Dionica ukupne duljine 1,18 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i završni radovi)

57)

Autocesta Zagreb-Split-Dubrovnik,
dionica Benkovac-Pirovac

Ingra d.d., Zagreb
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

2060

2003-2004

Dionica ukupne duljine 0,75 km (radovi na trasi, odvodnja i vodozaštita, čvor Pirovac)

58)

Autocesta Rupa-Rijeka, dionica Jušići-Jurdani

Osijek Koteks, d.d.
Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

1814

2003-2004

Dionica ukupne duljine 1,10 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija i završni radovi)

59)

Autocesta Rijeka-Zagreb, dionica Kupjak-Vrbovsko

Viadukt d.d., Zgareb
Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb

7806

2001-2004

Dionica ukupne duljine 2,50 km (zemljani radovi, betonski i armirano-betonski radovi, odvodnja, kolnička konstrukcija, završni radovi, nadvožnjaci i vijadukt Jablan II)

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

Vrijednost izvedenih radova (kn)

PERIOD IZGRADNJE

OPIS RADOVA

60) POLUAUTOCESTA KUPJAK-VRBOVSKO AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb 57.330.198 2002. Izgradnja trase u duljini 4,86 km, radovi na odvodnji, objektima i sanaciji kolnika
61) DIONICA:
KARLOVAC - VUKOVA GORICA
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb 14.385.064 2002. Izgradnja trase u duljini 1,0 km i rekonstrukcija čvora Karlovac
62) POLUAUTOCESTA KUPJAK-VRBOVSKO

AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb
(VIADUKT d.d., Zagreb)

44.024.098 2004. Izgradnja prvog viadukta >Severinske Drage< za puni profil autoceste, površine 9.593 m2
63) DIONICA:
SKRADIN-ŠIBENIK

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(VIADUKT d.d., Zagreb)

27.445.457 2005. Izgradnja trase duljine 1,85 km
64) DIONICA:
ŠIBENIK - TROMILJA, PODDIONICA:
ČVOR >RAŽINE< -DUBRAVA
HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb 78.604.662 2005. Izgradnja trase u duljini 4,30 km, čvora >Vidici<, nadvožnjak >Slavica<, izgradnja tunela >Dumbočica< duljine 500 m i trase u tunelu duljine L=500 m
65) DIONICA:
KIKOVICA - OŠTROVICA
AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb 86.244.448 2006. (Dopuna na puni profil autoceste), izgradnja trase duljine 2,08 km i viadukata Čičave površine 8.754 m2 i Veliki Svib površine 10.902 m2
66) DIONICA: ŽUPANJA - LIPOVAC, PODDIONICA: ŽUPANJA - SPAČVA HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb 38.053.912 2006. Izgradnja trase u duljini 15,95 km i objekata u trasi, čvor Spačva
67) DIONICA:
PODI-KRIŽICE
HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb 71.874.526 2006. Izgradnja trase u duljini 1,462 km, nadvožnjak >Dugopolje-2<, podvožnjak >Orgus<, odvodnja i vodozaštita, zamjenske ceste i potporni zidovi, izgradnja tunela >Orgus<, dvije tunelske cijevi duljine 345 m i 380 m i trase u tunelu
68) DIONICA:
ZAGVOZD - RAVČA

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb

269.092.062 2007. Izgradnja trase duljine 8,69 km i viadukta Dubrave površine 7.581 m2
69) DIONICA: OŠTROVICA - VRATA AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb 306.965.044 2007. (Dopuna na puni profil autoceste), izgradnja trase duljine 12,44 km, tunela Hrasten duljine 223 m, tunela Tuhobić duljine 2143 m, čvorova Oštrovica i Vrata i zatvorenog sistema odvodnje
70) DIONICA:
ĐAKOVO - SREDANCI
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb 559.787.842 2007. Izgradnja trase duljine 4,01 km i objekata u trasi
71) DIONICA: OREHOVICA - SVETI KUZAM HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb 363.640.903 2007. Izgradnja trase u duljini 2,535 km, čvora >Sv. Kuzam< sa trasom duljine 700 m', izgradnja tunela >Sveti Kuzam<-dvije tunelske cijevi duljine 289,02 m' i 299,20m', izgradnja tunela >Draga< - dvije tunelske cijevi duljine 154,00 m' i 213,00 m' Izgradnja viadukata: Sv. Kuzam sjever-površine 2.060 m2 , Sv. Kuzam jug-površine 3.010 m2, Sv. Kuzam rampa 1-površine 1.630 m2 , Sv. Kuzam rampa 4-površine 425 m2 i viadukta Bukovo-površine 1.680 m2, izgradnja propusta i pješačkih prolaza
72) DIONICA:
PLOČE 1 - LUKA PLOČE
HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o., Zagreb 152.855.177 2008. Izgradnja trase duljine 9,72 km, viadukta Radonjić površine 5.962 m2 i tunela Zmijarevići duljine 276 m1