BRANE

 

RED.
BROJ

NAZIV PROJEKTA
I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

 PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

HE "Nikola Tesla", Vinodol,Hrvatska

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1948-1952

HE "Nikola Tesla" u Vinodolu, instalirane jakosti  110 MW.

 

Brana Lokvarka

 

2475

 

Zemljana brana "Lokvarka" visine 70 m, 800,000 m3  materijala.

 

Brana Bajer

 

1350

 

Betonska brana "Bajer" visine 60 m, dovodni i skretni tunel ukupne dužine 14 km, poprečnog presjeka 7 m2, rasklopno postrojenje, akumulacijski bazen od 32 milijuna m3.

2)

HE "Ozalj"

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1949-1951

HE "Ozalj" na rijeci Kupi, instalirane jakosti 3,6 MW, instalacije brane na rijeci, izvedba brane i strojarnice.

3)

HE "Zavrelje", Dubrovnik

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1949-1952

HE "zavrelje" blizu Dubrovnika, instalirane jakosti 3,6 MW, armirano - betonski kanal, strojarnica i brana.

4)

HE "Gojak", Ogulin

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1954-1959

HE "Gojak" blizu Ogulina, instalirane jakosti 48 MW, zemljana i betonska brana, dovodni kanal dužine 9,4 km, svjetlog otvora 4,5 m, vodna komora, strojarnica.

5)

HE "Split", Split

Dalmatinske hidroelektrane Split

3600

1958-1962

HE "Split", instalirane jakosti 240 MW, akumulacijski bazen i betonska brana "Prančevići" na rijeci Cetini visine 35 m, dovodni tuneli dužine 9,6 km, svijetlog otvora 6,1 m, vodozahvat i instalacije.

6)

HE "Senj"

Zajednica elektroprivrednih poduzeća Hrvatske, Hidroelektrana Senj

2600

1961-1965

HE "Senj", instalirane jakosti 216 m, akumulacijski bazen, zemljani nasip "Sklope" visine 74 m, betonska preljevna brana "Gusić polje", nasipi, vodozahvat, dovodni tuneli dužine 22,7 km, poprečnog presjeka 20 m2, glavno postrojenje.

7)

HE "Rijeka", Rijeka

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

4500

1964-1968

HE "Rijeka", instalirane jakosti 41 MW, gravitacijska betonska brana, tunelski kosi vodovi, podzemna strojarnica i pristupni tunel.

8)

HE "Sklope", Lika

Združeno poduzeće elektroprivrednih organizacija, Rijeka

1875

1968-1970

HE "Sklope" jakosti 25 MW, akumulacijski bazen "Kruščica", zemljana brana "Sklope" visine 77 m, dovodni tunel, vodozahvat.

9)

HE "Orlovac", Split

Elektroprivreda Dalmacije, Split

 

1968-1973

HE "Orlovac" instalirane jakosti 249 MW, akumulacijski bazen "Lipa", dovodni tunel dužine 12 km, svijetlog otvora 5,5 m, dovodni kanali na Livanjskom polju.

10)

HE "Varaždin" (Srednja Drava 3)

Elektroprivreda - Zagreb

1200

1971-1974

HE "Varaždin" instalirane jakosti 86 MW, akumulacijski bazen, brana, skretni kanali, strojarnica. Ukupno iskopa 6,2 mil. m3, nasipi 3,5 mil. m3, beton 100.000 m3, asfalt 615.000 m2.

11)

Irigacija i brana "Letaj", Istra

Opće vodoprivredno poduzeće Rijeka

1860

1973-1974

Brana na lokaciji Letaj tvori akumulacijski rezervoar od 85 ha površine, za napajanje poljoprivrednih površina. Brana predstavlja lučnu pregradu sa izrazito naglašenim nagibom na nizvodnoj strani, visine 35 m i dužine 90 m.

12)

Brana "Petnja", Slavonski Brod

Direkcija za Savu, Zagreb

480

1974

Izgradnja zemljane brane visine 28 m i dužine 190 m, zapremnina zemljane brane

13)

Brana "Potkoš"

Elektroprivreda, Zagreb

375

1975-1976

Izgradnja brane 34 m visoke i 210 m široke, akumulacijske zapremnine 17.000 m3, za irigaciju.

14)

HE "Ormož" (Srednja Drava 2)

Dravske elektrane Maribor

1240

1975-1978

HE "Ormož" instalirane jakosti 111 MW, iskop za strojarnicu, dovodni i ispusni kanali dužine 4,5 m, asfaltiranje kosina dovodnog kanala..

15)

HE "Čakovec" (Srednja Drava 4)

Elektroprivreda, Zagreb

1620

1975-1981

HE "Čakovec" instalirane jakosti 77,6 MW, akumulacijski bazen, brana, skretni kanali i strojarnica. Ukupno iskopa 5,6 mil. m3, nasipi 4,3 mil. m3, beton 109.000 m3, asfalt 403.000 m2.

16)

Brana NE "Krško", Krško

Elektroprivreda Zagreb, Savske elektrane Ljubljana

1220

1974-1981

Gravitacijska betonska brana na rijeci Savi, visine 20 m, volumena 40.000 m3, kapacitet akumulacije 1.100.000 m3, sa potopljenim preljevom širokog praga u sastavu brane.

17)

Brana "Sidi Yacoub", Alžir

Ministere de l' Hydraulique d' Algerie, Algeria

12400

1981-1985

Izgradnja zemljane brane  u kanjonu rijeke Ardjem. Irigacijski kompleks sastoji se od akumulacije 280.000.000 m3. Skretanje rijeke Ardjem riješeno je tunelom dužine 444 m svijetlog otvora 8 m i temeljnim ispustom svijetlog otvora 2,5 m. Zahvat vode sa ulaznom građevinom temeljnog ispusta i komandnom zgradom, smješten je u pokosu brane.
Preljevni sistem je bunarskog tipa, a sastoji se od vertikalnog okna, tunela svijetlog otvora 10 m, i brzotoka i ski skoka. Visina brane je 95 m.
Glavne količine radova:

 

 

 

 

 

- iskop na otvorenom: 540.000 m3

 

 

 

 

 

- tunelski iskop: 94.000 m3

 

 

 

 

 

- ukupno ugrađeno u tijelo brane:
3.690.000 m3

 

 

 

 

 

- beton: 76.000 m3

18)

HE "Dubrava" (Srednja Drava 5)

Elektroprivreda Zagreb

3049

1985-1988

Brana betonsko gravitacijskog tipa sa četiri protočna polja. Dužina brane 112 m, u bet. dijelu 54.000 m3 betona. Nasuti dio dužine 300. Visina brane 23,5 m. Derivacijski kanal (dovodni - 2 km, odvodni - 4,8 km) podijeljen strojarnicom.
Postrojenje je višenamjensko (energetsko, obrana od poplava, vodoopskrba, rekreacija i odvod viška voda od poplava).
Akumulacija s nasipom uz branu čini jezero površine 16,6 km. Nasipi dužine 22,5 km