CRKVE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Crkva i pastoralni centar u Budaševu

Nadbiskupija zagrebačka, RKT župa Sv.Mihaela, Preloščica

1904

studeni 2001 - u izgradnji

Zgrada župne crkve centralnog tipa. Bogoslužni prostor od oko 280 m2, svetište od oko 60 m2, te sakristija, sanitarije i pomoćni prostori od oko 50 m2. Na katu je obodno postavljen kor površine oko 115 m2. Visina središnjeg dijela bogoslužnog prostora je 14 m, visina u svetištu je 10 m, a visina pod korom do 4 m. Iz sredine tlocrta se diže zvonik visine 32 m. Zgrada crkve je spojena sa nižom zgradom pastoralnog centra, koja ima dvije etaže, tlocrtne površine po 300 m2. U prizemlju pastoralnog centra prostorije župnog ureda, knjižnice i vjeronaučna dvorana te servisne prostorije (sanitarije, spremišta, kotlovnica, garaža), a na katu su prostorije župnog stana.
Konstrukcija crkve je armiranobetonska (osam visokostijenih nosača, monolitne ploče i stupovi). Krovište je drveno, sa čeličnim dopunama. Pastoralni centar je zgrada zidana opekom, sa armiranobetonskim serklažima i stropnim pločama. Krovište je drveno. Pokrov je biber crijepom.

2)

Župna crkva Sv.Kvirina biskupa u Sisku

Nadbiskupija zagrebačka, RKT župa Sv.Kvirina biskupa, Sisak

1884

zgrada: kolovoz 2000 - svibanj 2002

uređenje okoliša: ožujak 2003 i dalje

Zgrada župne crkve bazilikalnog tipa. Bogoslužni prostor površine 385 m2 stupovima je podijeljen u tri broda. Bočni brodovi su visine 10 m, a središnji 14 m. Svetište je površine 118 m2. Prednji (ulazni) dio zgrade visinski je podijeljen na tri etaže (prizemlje, kor P=160 m2 na prvom i dvorana P=100 m2 na drugom katu). Iz središnjeg dijela zgrade se diže zvonik, visine 36,80 m. U stražnjem dijelu zgrade je župni ured na dvije etaže sa sakristijom, uredskim prostorijama za rad župnog ureda, čekaonicom i sanitarijama za stranke u prizemlju, te polivalentnom dvoranom u podrumu, i servisnim prostorijama (kotlovnica, sanitarije, garderobe, spremišta dvorane) u podrumu. Površina tog dijela je oko 260 m2, na dvije etaže.
Konstrukcija je armirano betonska (zidovi, monolitne ploče, stupovi i grede). Krovište je kombinirana drvena i čelična konstrukcija. Svi zidovi su žbukani, na podovima je kamen, keramičke pločice i parket, spušteni strop je iz gips-kartonskih ploča. Pokrov krova je bakrenim limom.
Izvedene su kompletne instalacije. Grijanje bogoslužnog prostora je podno. Na krovu su izvedeni grijači žljebova.
Prilazne rampe i stubišta su armirano betonski, obrađeni betonskim elementima (opločnici, gazišta).
U tijeku su radovi na uređenju okoliša crkve (zemljani radovi, instalacije, ozelenjavanje površina).