CRPNE STANICE, VODOZAHVATI

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

HE "Split", Split

Dalmatinske hidroelektrane, Split

36000

1958-1962

HE "Split", instalirane jakosti 240 MW, akumulacijski bazen i betonska brana "Prančevići" na rijeci Cetini, visine 35 m, dovodni tuneli dužine 9,6 km, svijetlog otvora 6,1 m, vodozahvat i instalacije.

2)

HE "Senj", Senj

Zajednica elektroprivrednih poduzeća Hrvatske HEPP Senj

26000

1961-1965

HE "Senj", instalirane jakosti 216 MW, akumulacijski bazen, zemljani nasip "Sklope" visine 74 m, betonska preljevna brana "Gusić polje", nasipi, vodozahvat, dovodni tuneli dužine 22,7 km, poprečnog presjeka 20 m2, glavno postrojenje.

3)

HE "Sklope", Lika

Združeno poduzeće elektro- privrednih organizacija, Rijeka

18750

1968-1970

HE "Sklope" jakosti 25 MW, akumulacijski bazen "Kruščica", zemljana brana "Sklope" visine 77 m, dovodni tunel, vodozahvat.

4)

Crpna stanica "Mahovo"

OVP Zagreb, OOUR Vodoprivreda, Sisak

 

1982-1983

Izgradnja crpne stanice, kapaciteta 12 m3/sek., s pristupnim cestama i potrebnim postrojenjem i cijevnim vodovima.

5)

Crpna stanica "Oborovo"

OVP Zagreb, OOUR Vodoprivreda Dugo Selo, Dugo Selo

 

1983-1985

Izgradnja crpne stanice; građevni radovi, obrtnički radovi, postrojenje za obradu vode.