GRADSKE CESTE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1.

Rekonstrukcija gradskih cesta

Fond grada Zagreba

 

 

 

2.

Rekonstrukcija
Ilice l         

 

 

          1990.

Radovi na rekonstrukciji gradske ceste     

3.

Rekonstrukcija Draškovićeve ulice  

Fond grada Zagreba

0,63

1994

Zemljani radovi (iskopavanje, punjenje, iskopavanje instalacijskih opkopa) Trup ceste (sloj čistoće, stabilizacija cementa, asfalt, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacijskog sustava, plinske, električne i telekomunikacijske i druge instalacije).               
Radovi na konstruksiji kolnika i drugi građevinski radovi.

4.

Rekonstrukcija Šubićeve ulice   

Fond grada Zagreba

0,39

1994

Zemljani radovi (iskopavanje, punjenje, iskopavanje instalacijskih opkopa) Trup ceste (sloj čistoće, stabilizacija cementa, asfalt, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacijskog sustava, plinske, električne i telekomunikacijske i druge instalacije).               
Radovi na konstruksiji kolnika i drugi građevinski radovi.

5.

Rekonstrukcija ulice Pantovčak   

Fond grada Zagreba

1,01

1995

Zemljani radovi (iskopavanje, punjenje, iskopavanje instalacijskih opkopa) Trup ceste (sloj čistoće, stabilizacija cementa, asfalt, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacijskog sustava, plinske, električne i telekomunikacijske i druge instalacije).               
Radovi na konstruksiji kolnika i drugi građevinski radovi.

6.

Rekonstrukcija Ilice II

Fond grada Zagreba

0,52

1995

Zemljani radovi (iskopavanje, punjenje, iskopavanje instalacijskih opkopa) Trup ceste (sloj čistoće, stabilizacija cementa, asfalt, rekonstrukcija vodovoda i kanalizacijskog sustava, plinske, električne i telekomunikacijske i druge instalacije).               
Radovi na konstruksiji kolnika i drugi građevinski radovi.

7.

Rekonstrukcija i viša razina održavanja ulica grada Siska                     

Grad Sisak, Gradsko
poglavarstvo

0,55

1996

Rekonstrukcijski radovi uključuju radove na infrastrukturi (vodovodi, kanalizacijski sustavi i električne instalacije) proširenje autocesta i dijelomično proširenje, izvršavanje radova na odvodnjavanju oborina i svih građevinskih radova do završetka. Obavljena je rekonstrukcija sljedećih objekata: Križanićeva ulica, nogostup u ulici I.R. SIđa, nogostupi u ulicama Mogorički i Vončinina. Glavni radovi: iskopavanje od 7.960 m3, punjenje 420 m3, mjenjanje tla s kamenim materijalom, tamponski sloj 5.540 m3, asfalt  1.850 t.

8.

Rekonstrukcija i viša razina održavanja ulica grada Siska    

Grad Sisak, Gradsko
poglavarstvo

0,61

1995

Rekonstrukcijski radovi uključuju radove na infrastrukturi (vodovodi, kanalizacijski sustavi i električne instalacije) proširenje autocesta i dijelomično proširenje, izvršavanje radova na odvodnjavanju oborina i svih građevinskih radova do završetka. Obavljena je rekonstrukcija sljedećih objekata: parkiralište na k.č. 604, parkiralište na k.č.
568/1 i 568/2, parkiralište "Trokuće",
nogostup "Budaševo" i "Vatrogasni dom". Glavni radovi: iskopavanje 9 000 m3, punjenje 1.510 m3, mjenjanje tla s kamenim materijalom, tamponski sloj 7.550 m3, asfalt 2.700 t.

9.

Rekonstrukcija Ilice od kućnog broja 45 do ulice Republike Austrije u Zagrebu

Fond grada Zagreba

0,54

1995

1996

Rekonstrukcijski radovi uključuju radove na infrastrukturi (vodovodi, kanalizacijski sustavi i električne instalacije) proširenje autocesta i dijelomično proširenje, izvršavanje radova na odvodnjavanju oborina i svih građevinskih radova do završetka. Obavljena je rekonstrukcija sljedećih objekata:Autoceste, kanalizacijski sustav, glavni vodoopskrbni sustav, vodovodi, privremeni vodovodi, plinske cijevi niskog pritiska, plinovodi i plinske cijevi prosječnog pritiska. Glavni radovi na udubljivanju zidova i rušenja                                        1.095 m3, iskopavanje 4.690 m3, punjenje 1.110 m3, mjenjanje tla s kamenim materijalom, tamponski sloj 3.737 m3, beton 691 m3, asfalt 616t.

 

 

 

 

 

10.

Rekonstrukcija trga Burze u Zagrebu

Fond grada Zagreba

0,59

1995

Rekonstrukcijski radovi uključuju radove na infrastrukturi (vodovodi, kanalizacijski sustavi i električne instalacije) proširenje autocesta i dijelomično proširenje, izvršavanje radova na odvodnjavanju oborina i svih građevinskih radova do završetka. Obavljena je rekonstrukcija sljedećih objekata:Autoceste, kanalizacijski sustav, glavni vodoopskrbni sustav, vodovodni priključci, privremeni vodovodi, plinske cijevi niskog pritiska, plinovodi i plinske cijevi prosječnog pritiska. Glavni radovi na udubljivanju zidova i rušenja                                        170 m3, iskopavanje 4.236 m3, mjenjanje tla s kamenim materijalom i tamponski sloj 2.635 m3, beton 820 m3, asfalt 113t. i svi radovi na rekonstrukciji fontani osim radova na završnoj obradi koje je Poslodavac ugovorio odvojeno.     

 

 

 

 

 

11.

Rekonstrukcija Tkalčićeve ulice od ulice Splavnice do Skalinske ulice do Krvavog mosta u Zagrebu                     

Grad Zagreb, Gradski ured za izgradnju grada Zagreba

0,200

1998

Izvedba svih zemljanih radova, betoniranje i asfaltni radovi i rekonstrukcija svih instalacija, plin, električne instalacije niske i visoke voltaže, vodovodni i kanalizacijski sustavi sa svim radovima na kućnim priključcima i priključcima susjednih ulica. Radovi su obavljeni na sljedećim susjednim ulicama: Masarykova ulica, Preradovićeva ulica, Varšavska ulica.                    

12.

Rekonstrukcija Varšavske ulice od Gundulićeve do Frankopanske ulice.               

Grad Zagreb Gradski ured za izgradnju grada Zagreba

0,260

1997

Izvedba svih zemljanih radova, betoniranje i asfaltni radovi i rekonstrukcija svih instalacija, plin, električne instalacije niske i visoke voltaže, vodovodni i kanalizacijski sustavi sa svim radovima na kućnim priključcima u Varšavskoj ulici te priključaka u Frankopanskoj i Gundulićevoj ulici.