HIDROELEKTRANE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

HE "Nikola Tesla", Vinodol, Hrvatska

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1948-1952

HE "Nikola Tesla" u Vinodolu, instalirane jakosti 110 MW, zemljana brana "Lokvarka" visine 70 m - 800.000 m3 materijala, betonska brana "Bajer" visine 60 m, dovodni i skretni tunel ukupne dužine 14 km, poprečnog presjeka 7 m2, rasklopno postrojenje, akumulacijski bazen od 32 milijuna m3.

2)

HE "Ozalj", Ozalj

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1949-1951

HE "Ozalj" na rijeci Kupi, instalirane jakosti 3,6 MW, instalacije brane na rijeci, izvedba brane i strojarnice.

3)

HE "Zavrelje"

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1949-1952

HE "Zavrelje" blizu Dubrovnika, instalirane jakosti 3,6 MW, armirano-betonski kanal, strojarnica i brana.

4)

HE "Gojak", Ogulin

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1954-1959

HE "Gojak" blizu Ogulina, instalirane jakosti 48 MW, zemljana i betonska brana, dovodni kanal dužine 9,4 km, svjetlog otvora 4,5 m, vodna komora, strojarnica.

5)

HE "Split", Split

Dalmatinske hidroelektrane, Split

 

1958-1962

HE "Split", instalirane jakosti 240 MW, akumulacijski bazen i betonska brana "Prančevići" na rijeci Cetini, visine 35 m, dovodni tuneli dužine 9,6 km, svijetlog otvora 6,1 m, vodovi, vodozahvat i instalacije.

6)

HE "Senj", Senj

Zajednica elektroprivrednih poduzeća Hrvatske, Hidroelektrana Senj

 

1961-1965

HE "Senj" instalirane jakosti 216 m, akumulacijski bazen, zemljani nasip "Sklope" visine 74 m, betonska preljevna brana "Gusić Polje", nasipi, vodozahvat, dovodni tuneli dužine 22,7 km, poprečnog presjeka 20 m2, glavno postrojenje.

7)

HE "Rijeka", Rijeka

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1964-1968

HE "Rijeka", instalirane jakosti 41 MW, gravitacijska betonska brana, tunelski kosi vodovi, podzemna strojarnica i pristupni tunel.

8)

HE "Sklope", Lika

Združeno poduzueće elektroprivrednih organizacija, Rijeka

 

1968-1970

HE "Sklope" jakosti 25 MW, akumulacijski bazen "Kruščica", zemljana brana "Sklope" visine 77 m, dovodni tunel, vodozahvat.

9)

HE "Orlovac", Split

Elektroprivreda Dalmacije, Split

 

1968-1973

HE "Orlovac" instalirane jakosti 249 MW, akumulacijski bazen "Lipa", dovodni tunel dužine 12 km, svijetlog otvora 5,5 m, dovodni kanali na Livanjskom polju.

10)

HE "Varaždin" (Srednja Drava 3)

Elektroprivreda, Zagreb

43

1971-1974

HE "Varaždin" instalirane jakosti 86 MW, akumulacijski bazen, brana, skretni kanali, strojarnica. Ukupno iskopa 6,2 mil. m3

 

 

 

 

 

nasipi: 3.5 mil. m3,

 

 

 

 

 

beton: 100,000 m3,

 

 

 

 

 

asfalt: 615,000 m2.

11)

HE "Ormož" (Srednja Drava 2)

Dravske elektrane, Maribor

12400

1975-1978

HE "Ormož" instalirane jakosti 111 MW, iskop za strojarnicu, dovodni i ispusni kanal dužine 4,5 km, asfaltiranje kosina dovodnog kanala.

12)

HE "Čakovec", (Srednja Drava 4)

Elektroprivreda-Zagreb

63360

1975-1981

HE "Čakovec" instalirane jakosti 77,6 MW, akumulacijski bazen, brana, skretni kanali, strojarnica. Ukupan iskop 5,6 mil. m3

 

 

 

 

 

nasipi: 4.3 mil. m3,

 

 

 

 

 

beton: 109,000 m3

 

 

 

 

 

asfalt: 403,000 m2.

13)

RHE "Obrovac", Obrovac

Elektroprivreda Dalmacije, Split

17500

1978-1983

Revirzibilna HE "Obrovac", instalirane jakosti 310 MW, dovodne instalacije, dovodni kanal dužine 8,1 km, svijetlog otvora 5,2 m, ustavna komora, vodna komora, cijev pod tlakom.

14)

HE "Dubrava", (Srednja Drava 5)

Elektroprivreda Zagreb

30490

1985-1988

HE "Dubrava" instalirane jakosti 75 MW, brana betonsko gravitacijskog tipa sa četiri protočna polja. Dužina brane 112 m, u betonskom dijelu 54.000 m3 betona. nasuti dio dužine 300 m. Visina brane 23,5 m. Derivacijski kanal (dovodni - 2km, odvodni 4,8 km) podijeljen je strojarnicom. Postrojenje je višenamjensko (energetsko, obrana od poplava, vodoopskrba, rekreacija i odvod viška voda od poplava).
Akumulacija s nasipima uz branu čini jezero površine 16,6 km2. Nasipi dužine 22,5 km.