HIDROTEHNIČKI TUNELI

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Tunel HE "Nikola Tesla", Vinodol

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

16900

1948-1952

Hidrotehnički tuneli, dovodni tuneli dužine 9 km, poprečnog presjeka 7 m2. Iskop u punom profilu i s kosim oknom za tlačne cijevi i skretni tunel dužine 5 km, poprečnog presjeka 7 m2, iskop u punom profilu.

2)

Tunel HE "Gojak"

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

11400

1954-1959

Hidrotehnički tunel dužine 9,4 km, svjetlog otvora 4,5 m2, iskop u punom profilu.

3)

Tunel HE "Split"

Dalmatinske elektrane, Split

40500

1955-1962

Hidrotehnički tunel dužine 10 km, poprečnog presjeka 15 m2 , iskop u punom profilu.

4)

Tunel HE "Senj"

Zajednica elektroprivrednih poduzeća Hrvatske, Hidroelektrana Senj

103500

1963-1965

Hidrotehnički tunel dužine 9,2 km, poprečnog presjeka 18 m2 i tunel dužine 13,5 km, poprečnog presjeka 15 m2, iskop u punom profilu.

5)

Tunel HE "Rijeka"

Elektroprivreda Zagreb

910

1964-1968

Hidrotehnički kosi tunel dužine 800 m, poprečnog presjeka 5 m2, iskop u punom profilu.

6)

HE "Orlovac", Livno

Elektroprivreda Dalamcije, Split

55600

1968-1972

Hidrotehnički tunel dužine 12 km, poprečnog presjeka 24 m2, iskop u punom profilu.

7)

HE "Sklope", Lika

Združeno poduzeće elektroprivrednih organizacija, Rijeka

 

1968-1970

HE "Sklope" jakosti 25 MW, akumulacijski bazen "Kruščica", zemljana brana "Sklope" visine 77 m, dovodni tunel, vodozahvat.

8)

Tunel "Kremasta", Grčka

Electric Power Industry of Greece

4500

1974-1975

Hidrotehnički tunel dužine 1 km, poprečnog presjeka 15 m2, iskop u punom profilu.

9)

Tunel "Konavosko polje", Dubrovnik

Kombinat Konavosko polje, Konavle, Dubrovnik

9600

1975-1977

Hidrotehnički tunel, poslovi obnove, dužina 2 km, poprečni presjek 20 m2.

10)

Tunel "Obrovac", Obrovac

Elektroprivreda Dalamacije, Split

200000

1979-1983

Hidrotehnički tunel za tlačne cijevi dužine 8,1 km, poprečnog presjeka 22 m2, iskop u punom profilu.

11)

Brana "Sidi Yacoub", Alžir

Ministere de l' Hydraulique d' Algerie, Algeria

124000

1981-1985

Izgradnja zemljane brane  u kanjonu rijeke Ardjem. Irigacijski kompleks sastoji se od akumulacije 280.000.000 m3. Skretanje rijeke Ardjem riješeno je tunelom dužine 444 m svijetlog otvora 8 m i temeljnim ispustom svijetlog otvora 2,5 m. Zahvat vode sa ulaznom građevinom temeljnog ispusta i komandnom zgradom, smješten je u pokosu brane.
Preljevni sistem je bunarskog tipa, a sastoji se od vertikalnog okna, tunela svijetlog otvora 10 m, i brzotoka i ski skoka. Visina brane je 95 m.
Glavne količine radova:

 

 

 

 

 

- iskop na otvorenom: 540.000 m3

 

 

 

 

 

- tunelski iskop: 94.000 m3

 

 

 

 

 

- ukupno ugrađeno u tijelo brane:
3.690.000 m3

 

 

 

 

 

- beton: 76.000 m3

12)

Regulacija Črnec polja

OVP-OOUR Water Mangement of Sisak, Sisak

 

1983-1984

Irigacijski sustav sa dužinom glavnih kanala 51 km, 3 crpne stanice i drugim pratećim objektima. Zemljani radovi na niveliranju i izrada platforme.
Iskop: 1.150.000 m3

 

 

 

 

 

Nasip: 645,000 m3

 

 

 

 

 

Beton: 22,000 m3

13)

Tunel za vodoopskrbni sustav grada Alžira, Alžir

Ministre des travaux Republics Algerie

92000

1983-1986

Hidrotehnički tunel dužine 1.800 m, poprečnog presjeka 6 m2, hidrotehnički tunel dužine 405 m, poprečnog presjeka 11,57 m2. Iskop je izveden u punom profilu.

14)

Tunel za vodoopskrbni sustav Mina, Alžir

Ministre des travaux Republics Algerie

6000

1984-1989

Hidrotehnički tunel dužine 1,2 km, poprečnog presjeka 32 m2.

15)

Hidrotehnički tuneli "Chiffa & Harbil", Medea, Alžir

Ministre de l'hidraulique et de l'environement et des forets. Direction generale des infrastructure hydraulique, Wilaya Medea, algerie

34160

1984-1990

Dva tunela za vodu ukupne dužine 17 km, poprečnog presjeka 7,5 m2. Probijanje tunela izvedeno novom "austrijskom" metodom. Tunel Harbil je dovršen 1988., a Chiffa je dovršena 1990. god.