LUKE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Luka Bar, II. faza, Crna Gora Luka Bar, Bar

6800

1976-1977 Izgradnja manipulativnog pristaništa GAT 1 i Volujica (450 m u dužini), skladišta i manipulativnih prostora, vodovoda i kanalizacije, instalacije, cestovne i željezničke komunikacije, obnova sekcije brda Volujica, proizvodnja kamenog agregata.

2)

Luka za tankere Omišalj, Otok Krk JUNA-Rijeka

 

1976-1978 Luka za tankere s dva pristaništa za brodove od 40.000 - 350.000 DWT, izgrađenog blizu naftnog terminala u Omišlju na otoku Krku. Zajedno sa specijaliziranim izvođačima Hidroelektra je izvela armature, ceste i pristaništa i položila instalacije.

3)

Luka Kotor, Crna Gora SIZ za komunalno stambenu djelatnost SO Kotor
8800
1980-1982 Izgradnja luke (pristaništa za teret i putnike) dužina konstrukcije temeljene na stupovima je 650 m, s kompletnom opremom i instalacijama električne rasvjete, vodovodom, telefonskom mrežom i proizvodnjom kamenog agregata.

4)

Luka Bar, Bar, Crna Gora Luka Bar
6300
1981-1983

Proširenje manipulativnog pristaništa Volujica, sa željezničkom mrežom, armiranjem glavnih nasipa mola i gata sportskih marina. Izgradnja manipulativnog pristaništa GAT 1 i iskop i obnova sekcije brda Volujica.

Proizvodnja kamenog agregata.