MELIORACIJE, REGULACIJE, IRIGACIJE (KANALI)

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

HE "Zavrelje", Dubrovnik

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1949-1952

HE "Zavrelje" blizu Dubrovnika, instalirane jakosti 3,6 MW, armirano-betonski kanal, strojarnica i brana.

2)

HE "Gojak", Ogulin

Udružena elektroprivreda Hrvatske, Zagreb

 

1954-1959

HE "Gojak" blizu Ogulina, instalirane jakosti 48 MW, zemljana i betonska brana, dovodni kanal dužine 9,4 km, svjetlog otvora 4,5 m, vodna komora, strojarnica.

3)

HE "Sklope", Lika

Združeno poduzeće elektroprivrednih organizacija, Rijeka

 

1968-1970

HE "Sklope" jačine 25 MW, akumulacijski bazen "Kruščica", zemljana brana "Sklope" visine 77 m, dovodni tunel, vodozahvat.

4)

HE "Orlovac", Split

Elektroprivreda Dalmacije, Split

 

1968-1973

HE "Orlovac" instalirane jakosti 249 MW, akumulacijski bazen "Lipa", dovodni tunel dužine 12 km, svijetlog otvora 5,5 m, dovodni kanali na Livanjskom polju.

5)

Kupa- Kupa kanal, Hrvatska

Direkcija za Savu zagreb i Karlovac

 

1970-1972

Zemljani radovi, iskop kanala, niveliranje, nasipavanje, uređenje kosine nasipa.

6)

HE "Varaždin", (Srednja Drava 3), Hrvatska

Elektroprivreda Zagreb

4281

1971-1974

HE "Varaždin" instalirane jakosti 86 MW, akumulacijski bazen, brana, skretni kanali, strojarnica. Ukupno iskopa 6,2 mil. m3, nasipi 3,5 mil. m3, beton 100.000 m3, asfalt 615.000 m2.

7)

Irigacija i brana "Letaj", Istra, Hrvatska

Opće vodoprivredno poduzeće Rijeka

 

1973-1974

Brana na lokaciji "Letaj" tvori akumulacijski rezervoar od 85 ha površine, za napajanje poljoprivrednih površina. Brana predstavlja lučnu pregradu sa izrazito naglašenim nagibom na nizvodnoj strani, visine 35 m i dužine 90 m.

8)

Regulacija rijeke Mirne

Opće vodoprivredno poduzeće Rijeka

 

1971-1974

Premještanje korita rijeke Mirne uz ceste Istarske Toplice - Ponte Portone dugoj 7 km. Iskop novog korita, izgradnja nasipa, izgradnja nove ceste, zasipavanje starog riječnog korita kamenim pločama, poboljšanje postojećeg klizišta.

9)

HE "Čakovec" (Srednja Drava 4)

Elektroprivreda Zagreb

6336

1975-1981

HE "Čakovec" instalirane jakosti 77,6 MW, akumulacijski bazen, brana, skretni kanali, strojarnica. Ukupan iskop 5,6 mil. m3, nasipi 4,3 mil. m3, beton  109.000 m3, asfalt 403.000 m2.

10)

HE "Ormož" (Srednja Drava 2)

Dravske elektrane Maribor

1240

1975-1978

HE "Ormož" instalirane jakosti 111 MW, iskop za strojarnicu, dovodni i ispusni kanali dužine 4,5 m, asfaltiranje kosina dovodnog kanala.

11)

HE "Obrovac", Obrovac

Elektroprivreda Dalmacije, Split

1750

1978-1983

Reverzibilna HE "Obrovac", instalirane jakosti 310 MW, dovodne instalacije, dovodni kanal dužine 8,1 km svijetlog otvora 5,2 m, ustavna komora, vodna komora, cijev pod pritiskom.

12)

Brana "Sidi Yacoub", Alžir

Ministere de l' Hydraulique de l' Algerie

12400

1981-1985

Izgradnja zemljane brane  u kanjonu rijeke Ardjem. Irigacijski kompleks sastoji se od akumulacije 280.000.000 m3. Skretanje rijeke Ardjem riješeno je tunelom dužine 444 m svijetlog otvora 8 m i temeljnim ispustom svijetlog otvora 2,5 m. Zahvat vode sa ulaznom građevinom temeljnog ispusta i komandnom zgradom, smješten je u pokosu brane.
Preljevni sistem je bunarskog tipa, a sastoji se od vertikalnog okna, tunela svijetlog otvora 10 m, i brzotoka i ski skoka. Visina brane je 95 m.
Glavne količine radova:

 

 

 

 

 

- iskop na otvorenom: 540.000 m3

 

 

 

 

 

- tunelski iskop: 94.000 m3

 

 

 

 

 

- ukupno ugrađeno u tijelo brane:
3.690.000 m3

 

 

 

 

 

- beton: 76.000 m3

13)

Regulacija Črnec polja

Opće vodoprivredno poduzeće - OOUR Vodoprivreda Sisak, Sisak

 

1983-1984

Irigacijski sistem sa dužinom glavnih kanala 51 km, 3 crpne stanice i drugim pratećim objektima. Zemljani radovi na niveliranju i izrada platforme.

 

 

 

 

 

Iskop: 1.150.000 m3

 

 

 

 

 

Nasip: 645.000 m3

 

 

 

 

 

Beton: 22.000 m3

14)

Uređenje i proširenje područja Mina, Alžir

Ministere de l' Hydraulique, Direction de l' - Hydraulique  de la Willaya de Relizane

5000

1984-1989

Irigacijski sustav blizu mjesta Relizane. Glavni vodozahvat, pravokutni kanal, akvadukt, trapezni kanal 4,4 km dužine. Tunel svijetlog otvora 3,2 m i 1,1 dužine.

 

 

 

 

 

Iskop: 550.000 m3

 

 

 

 

 

Nasip: 250.000 m3

 

 

 

 

 

Beton: 39.000 m3

 

 

 

 

 

Armatura: 1.100 m3

15)

Hidrotehnički objekti Chiffa & Haril, Medea, Alžir

Ministere de l' Hydraulique et de l' Environement et des Forets. Direction generale des infrastructures hydraulique, Willlaya Medea, Algerie

8540

1984-1989

Dva tunela za vodu, ukupne dužine 17 km, poprečnog presjeka 7,5 m2, derivacija rijeke Chiffa i Harbil sa dovodnim i ispusnim uređajima.

16)

HE "Dubrava" (Srednja Drava 5)

Elektroprivreda Zagreb

3049

1985-1988

HE "Dubrava" instalirane jakosti 75 MW, brana betonsko gravitacijskog tipa sa četiri protočna polja. Dužina brane 112 m, u betonskom dijelu 54.000 m3 betona. Nasuti dio dužine 300 m. Visina brane 23,5 m. Derivacijski kanal (dovodni - 2 km, odvodni 4,8 km) podijeljen je strojarnicom. Postrojenje je višenamjensko (energetsko, obrana od poplava , vodoopskrba, rekreacija i odvod viška voda od poplava). Akumulacija s nasipima uz branu čini jezero površine 16,6 km2. Nasipi dužine 22,5 km.