MOSTOVI, VIADUKTI, NADVOŽNJACI, PODVOŽNJACI

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Nadvožnjaci preko autoceste Nürnberga - Regensburg, Njemačka

Uprava za izgradnju autoceste, Nürnberg

 

1968-1969

Sedam nadvožnjaka preko autoceste.

2)

Viadukt Svilno, Rijeka Hrvatska

Konzorcij za izgradnju autoceste Trst-Rijeka- Zagreb-Varaždin, Rijeka

 

1970-1972

Viadukt duljine 209 m i širine 28 m preko autoceste Rijeka-Karlovac, dionica: Orehovica- Kikovica; nosači od prenapregnutog armiranog betona.

3)

Most samoupravljanja, Sisak, Hrvatska

Republički fond za ceste SRH, Zagreb

 

1970-1973

Cestovni most preko rijeke Kupe duljine 631 m i širine 19.50 m. Objekt složen od prenapregnutog betona i čelika.

4)

Autocesta Zagreb-Karlovac, Hrvatska

Republički fond za ceste SRH, Zagreb

26750

1970-1972

Prvi projekt autoceste u Hrvatskoj duljine 50.5 km (45 km autoceste + 5.5 km brze pristupne ceste), širine 28 m; kompletni zemljani radovi ukupne duljine od 2144 m; 31 objekt s otvorom do 5 m; 17 objekata s otvorom od 5-12 m; 16 objekata s otvorom preko 12 m; 8 nadvožnjaka duljine 53 m            širine 8.4 m; viadukt preko                             kanala Sava-Odra duljine 35 m, s rasponom nosača od 30 m.

5)

Autocesta Rijeka-Karlovac,
dionica : Orehovica-Kikovica (Grobničko polje), Hrvatska

Konzorcija za izgradnju autoceste Trst-Rijeka- Zagreb-Varaždin, Rijeka

9520

1971-1972

Dionica autoceste duljine 12 km, širine 28 m - Objekti:    
Svilno Viadukt (209 m)
Čavli Viadukt
2 podvožnjaka.

6)

Most Ždrelac, otoci Ugljan - Pašman, Hrvatska

Republički fond za cestre SRH, Zagreb

 

1971-1972

Cestovni most duljine 210 m of i širine 8 m koji spaja otoke Ugljani Pašman preko Malog Zdrelca. Objekt od prenapregnutog armiranog betona.

7)

Most preko rijeke Kupe u Karlovcu, Croatia

Republički fond za ceste SRH, Zagreb

 

1972-1973

Most preko rijeke Kupe duljine 124 m i širine 22.2 m. Temeljeni na Benotto pilotima. Sustav predstavlja kontinuanli nosač sa srednjim spojevima raspona.

8)

Most na Privlaci - Otok Vir, Hrvatska

Republički fond za ceste SRH, Zagreb

2100

1973-1975

Most duljine 378 m i širine 8.3 m na cesti         Nin-Donji Zemunik koja spaja otok Vir ina Jadranu s kontonentom. T nosači od prefabriciranog armiranog betona na trokutastim međustupovima na Benotto pilotims, promjera 1200 mm, visine 10 m.

9)

Most Molve-Repaš, Đurđevac, Hrvatska

SIZ za regionalne i magistralne ceste, Zagreb

 

1974-1976

Cestovni most duljine 372 m, širine 8.6 m preko rijeke Drave spaja Molve i Repaš pokraj Đurđevca. Objekt od prefabriciranog armiranog betona s glavnim stupovima visine 41 m . Temeljeni na Benotto piloima i plitkim temeljima.

10)

Most preko rijeke Mure, Hrvatska

Cestovni sklad SR Slovenije, Ljubljana

13900

1975-1976

Most duljijne 180 m i širine 9.40 m na cesti            Razkrižje- Srednje Bistre preko rijeke Mure River smještene između Slovenije i Hrvatske. Međustupovi širine 1.20 m temeljeni su na Benotto pilotima; gornji stroj mosta napravljen je od l-nosača od prenapregnutog armiranog betona najveći raspon je od 30 m.

11)

Most Donja Dubrava, Hvatska

SIZ za regionalne i magistralne ceste, Zagreb

12800

1976-1977

Most preko rijeke Drave na cesti Čakovec-Koprivnica, duljine 175 m i širine 8.80 m ; pristupne ceste u duljini od 750 m. Objekt od armiranog betona na međustupovima temeljenim na Benotto pilotima promjera    1700 mm.

12)

Most između kontinenta i otoka Krka, Hrvatska

Poduzeće za izgradnju mosta kopno-otok Krk, Krk

15000

1976-1980

Dva cestovna mosta ukupne duljine 1430 m spajaju otok Krk s kontinentom  preko otočića Sv. Marko. Najveći raspone je od 390 m te spaja kontinent s otokom Sv. Marko a manji raspon od 244 m spaja otok Sv. Marko s otokom Krkom. Ukupna širina mosta je 11.30 m, širina kolnika je 7.50 m. Objekt mosta se u oba otvora sastoji od lukova od armiranog betona; veći ima raspon od 390 m, te je svjetski rekorder među sličnim objektima. Ukupna duljina pristupnih cesta je 2.5km. Temeljni radovi, kolnik od armiraniog betona, objekt i pristupne ceste. 

13)

Most Nyali, Mombasa, Kenya

Ministarstvo Javnih Radova, Kenya

70000

1977-1978

Gradnja pristupnih rampa i viadukta.   

14)

Petlja s više razina kod Lučkog Zagreb, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

 25400

 1977-1979

Dio prometne petlje s više razina na autocesti Zagreb-Lipovac-Ljubljana-Karlovac duljine 520 to 540 m, širine 11.20 to 36 m. Plitki temelji. Prefabricirani i-nosači raspona    22-30m.

15)

Obilaznica oko Zagreba,
dionica: Jankomir-Lučko-Buzin, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

24750

1977-1979

Dio zagrebačke obilaznice duljine 10 km i širine 29.4 m. Kompletni zemljani radovi, donji i gornji nosivi slojevi, oprema i objekti: prometne petlje s više razina Lučko i Jankomir s podvožnjacima za pješake; rampe; cestovna križanja Predanić, Botines, Čehi Gornji.

16)

Obilaznica oko Zagreba,
dionica: Kosnica-Ivanja Reka, Hrvatska

SIZ za ceste SRH Zagreb

11480

1977-1979

Dio obilaznice oko Zagreba duljine 7.0 km i širine 29.4 m. Kompletni zemljani radovi, oprema i objekti: Most Ivanja Reka preko rijeke Save, dugačak 1070 m, prometna petlja s više razina Ivanja Reka, raskrižja      - junctions of Kosnica, Šćitarjevo, Hrušćica, Ivanja Reka.

17)

Autocesta Zagreb-Lipovac,
dionica: Ivanja Reka-Ivanić Grad, Hrvatsk

SIZ za ceste SRH, Zagreb

53450

1977-1980

Dionica autoceste duljine 24.1 km, širine 29.4 m, kompletni zemljani radovi, oprema i objekti: Mostovi Črnec, Nova Zelina, Stara Zelina, Lonja i most preko lateralnog kanala; Prometna petlja s više razina Ivanić Grad; Nadvožnjaci u Kraljevcu, Rugvici, Ježevu, Zelini, I.Gradu, Prateći objekti u Ježevu.

18)

Autocesta Zagreb-Lipovac, dionica: Popovača-Kutina- Novska, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

17720

1977-1980

Dionica autoceste duljine 11.74 km i širine 29.40 m; kompletni donji i gornji nosivi slojevi, oprema i objekti: Nadvožnjaci u Osekovu, Grača nici, Repušnici, Kutini, Ilovi, Piljenici, Ribnjaku, Lipovljani; Prometna petlja s više razina u Kutini.

19)

Most Ivanja Reka preko rijeke Saveu Zagrebu, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

14350

1978-1980

Most preko rijeke Save na obilaznici oko Zagreba duljine 1070 m, širine 29.40 m, temeljen na Benotto pilotima i plitkim temeljima. Prefabricirani l-nosači raspona 57.5 m. Međustupovi riječnog korita podržavaju monolitne konzolne ploče.

20)

Most Črnac, Sisak, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

9600

1978-1981

Cestovni most duljine 663 m, širine 14 m preko rijeke Save u Sisku; s instalacijama za plin, vodu i ulje. Temelji na Benotto pilotima. Prefabricirani l-nosači. Monolitni dijelovi glavnog raspona (94 m) i susjednih raspona izvedeni su s prefabriciranom nosačima.    

21)

Viadukti na autocesti Rijeka-Karlovac , dionica: Kikovica- Oštrovica (Grobničko polje - Donje Jelenje), Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

4500

1978-1982

Pet viadukta ukupne duljine 1400 m (Čičave, Veliki Svib, Mali Svib, Melnik i Bukovo). Svi su viadukti smješteni na trasi polu-autocestecat Rijeka-Karlovac, dionici Kikovica -Oštrovica (Grobničko polje - Donje Jelenje). Dio autoceste je dovršen (sjeverna strana). Širina viadukta je 14.40 m. Svi su objekti standardnoga tipa: plitki temelji, H-profil do 47 m visine, prefabricirani srednji stupovi I-profila i  T-profila raspona od 41.5 m.

22)

Obilaznica oko Rijeke,
donica; Orehovica-Turnić Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

23000

1978 - under constr.

Dio obilaznice oko Rijeke od Orehovice do Turnića. Kompletni zemljani radovi, iskop miniranjem.

 

 

 

 

 

Tuneli:     Trsat (duljine 800 m),

 

 

 

 

 

               Katarina (duljine 419 m)

 

 

 

 

 

               Škurinje I (duljine 396 m)

 

 

 

 

 

               Škurinje II duljine (560 m).

 

 

 

 

 

Mostovi:  Kanjon Rječina (215 m)

 

 

 

 

 

                Orehovica

 

 

 

 

 

                Mihačeva Draga.

 

 

 

 

 

Tuneli i objekti izgrađeni su na sjevernom kolniku. Radovi su prekinuti, osim na projektu .                                   

23)

Jadranski most, Zagreb, Hrvatska

ZIG, Zagreb

11250

1979-1981

Cestovni most preko rijeke Save u Zagrebu duljine 485 m, širine 37-73 m, sadrži instalacije za vodoopskrbu i tramvaj, cijevovod za toplu vodu, plin i PTT kanale.  Srednji stupovi riječnog korita temeljeni su na Benotto pilotima. Ostali su na plitkim temeljima. Glavni objekt izveden je na prefabriciranim l-nosačima, a srednji stupovi riječnog korita su monolitnog konzolnog tipa. Najveći raspon je  63 m.

24)

Viadukti na cesti RN-1 La Chiffa-Berrouaghia, Algeria

Ministere des Travaux Publics, DIB, Medea, Algerie

16700

1980-1983

Sva šest viadukta smješteni su na glavnoj cesti br. 1 La Chiffa- Berrouaghia u Algeriji; ukupna duljina viadukta je  689 m, širina od  11-20 do 14.20 m. Prefabricirani   prenapregnuti betonski objekt plitkih temelja. Niski viadukti: 10 objekata ukupne duljine od  1500 m.

25)

Nadvožnjak na autocesti Stuttgart-Ulm, Njemačka

C. Baresel AG, Lindau

 

1981-1984

Nadvožnjaci na autoceti.

26)

Nadvožnjak na autocesti Weilimdorf, Njemačka

C. Baresel AG, Lindau

 

1981-1984

Nadvožnjaci na autoceti.

27)

Autocesta Zagreb-Lipovljani, dionica: Lipovljani-Novska- Rajić, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

1550

1981-1985
with interrupt. of work for 2 yrs

Dionica autoputa duljine 13.4 km, širine 29.4 m. Kompletni zemljani radovi, donji i gornji nosivi slojevi, oprema i objekti:         Petlja s više razina Novska; Mostovi: Sobocka, Novska, Grabovac, Voćarica. Križanja: Novska i obilaznica oko Grabovice.

28)

Most preko Kanjona Rječina, Rijeka, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

4000

1982-1985

Cestovni most na sjevernoj trasi obilaznice oko Rijeke preko kanjona rijeke Rječine. Pristup mostu tunelima Trsat i Katarina s obje strane. Most je 215 m dugačak i 11.42 m širok i nalazi se 90 m iznad kanjona Rječina. Sa statičkog gledišta objekt je greda s kosim podupiračima. Nosač je kutijasti linearne varirajuće visine; konstrukcija kolnika mosta je naknadno uzdužno i poprečno prenapregnuta.

29)

Autocesta Sortie Est d' Alger, Algeria

Ministere des travaux publics, DIB, Wilaya d' Alger, Algerie

51000

1983-1984

Dionica autoceste na istočnom izlazu iz grada Algerisa dugačka 7.6 km s prometnim trakama 2x3 lanes, svaka širine 3.50 m i sporom trakom širine 2.75 m u oba smjera; sa šest prometnih petlji na više razina.

30)

Nadvožnjaci Skurinje l i Škurinje II, Rijeka, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

360

1984-1985

Objekt od prefabriciranog prenapregnutog betona rasona od 30 m. Podignuit ASPEN lansirnom nosačem. U poprečnom presjeku nalazi se pet nosača l-profila. Konstrukcija kolnika napravljena je od ploča od polu-prefabriciranog armiranog betona Omnia sustava s lijevanjem armiranog betona na licu mjesta. Poprečni učvršćivači ljevani su na licu mjesta. Nadvožnjak Škurinje i ima zavojnu komoru od 6%. Premještanje postojećih instalacija.

31)

Rekonstrukcija regionalnih cesta u području Benkovca, Hrvatska

SIZ za lokalne ceste općine Benkovac

1940

1984-1985

Rekonstrukcija lokalnih cesta u području Benkovca, dionice: Dobro selo-Mazin duljine 19.5 km, Korenica- Lički Osik duljine 35.0 km, Benkovac-Bribirske Mostine duljine 19.5 km. Debljina nosivog sloja ceste je 30-40 cm. Debljina bitumenskog zastora je 6 cm; širina kolnika je 6 m. Produživanje autobusnih stanica. Konstrukcija podvožnjaka na glavnoj željezničkoj pruzi        Zagreb- Gospić. Raspon podvožnjaka 17.5m.

32)

Obilaznica oko Rijeke, Nadvožnjak Kozala, Hrvatska        

SIZ za ceste SRH, Zagreb

770

1984-1986

Nadvožnjak na obilaznici oko Rijeke izgrađen u dva stadija zbog gustoće gradskog prometa. Struktura nadvožnjaka je šuplja ploča od armiranog betona debljine 70 cm; raspon je 10.5 m.        

33)

Obilaznica oko Rijeke, Petlja s više razina Orehovica, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

850

1984-1986

Nastavak polu-autoceste Kikovica- Oštrovica. Iskopi 60.000 m3 (A klasa), nasipi  123,000 m3, izmjena tla, drenaža oborinskih voda.      

34)

Autocesta Zagreb-Lipovac, dionica: Okučani-Prvča, Hrvatska

SIZ za ceste SRH, Zagreb

3990

1985-1986

Dionica autoceste duljine 3.5 km i širine      29.4 m. Kompletni zemljani radovi, donji i gornji nosivi sloj, prateći objekti i potrebna oprema. Prometna petlja s više razina Okučani.

35)

Most Galdovo, Hrvatska       

USIZ za ceste u Zagrebu Zagreb

 

1987-1988

Most preko rijeke Save u Galdovu u Sisiku. Čelična konstrukcije raspona od 186 m.     

36)

Most preko rijeke Orljave, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb

 

1987-1988

Most preko rijeke Orljave. Objekt od prefabriciranog armiranog betona.

 

 

 

 

 

Rasponi: 12+16.5+19+16.5

 

 

 

 

 

Širina: 10.70 m + 2 x 1.70 m

 

 

 

 

 

Stupovi: 3 x 0.6 m

37)

Nadvožnjak Gromačnik, Hrvatska

Hrvatske ceste,Zagreb

 

1989-1990

Željeznički nadvožnjak na autocesti Sl. Brod zapad - Sl. Brod istok. Nosači od prefabriciranog prenapregnutog armiranog betona L=25.42 m (27 jedinica);

 

 

 

 

 

Raspon : 3 x 25.42 m

 

 

 

 

 

Širina : 10.70 m + 2 x 1.70 m.

38)

Viadukt Živica, Hrvatska

Hrvatske ceste Zagreb

2590

1990-1991

Viadukt na obilaznici oko Rijeke (autocesta Rijeka - Trst), dionica: Diračje-Matulji, raspona od 310 m. Objekt od prefabriciranog armiranog betona; duljina nosača 30 m, visina 1.6 m; na srednjim stupovima visoki 11 m.     

39)

Viadukt Klesarije, Hrvatska

Hrvatske ceste Zagreb

 

1990-1991

Viadukt na obilaznici oko Rijeke (autocesta Rijeka-Trieste), dionica: Jušići-Matulji; raspona od 168 m. Objekt od prefabriciranog armiranog betona. Dužina nosača 24 m, visina 1.6 m (63 jedinica); na srednjim stupovima visine 14 m.

40)

Viadukt Smogori, Hrvatska

Hrvatske ceste Zagreb

2484

1990-1991

Viadukt na obilaznici oko Rijeke (autocesta Rijeka-Trieste), dionica: Jušići-Matulji; raspona od 150 m. Objekt od prefabriciranog armiranog betona. Dužina nosača 30 m, visina 1.6 m (52 jedinica); on piers 11 m high.

41)

Jamani Viaduct Croatia

Hrvatske ceste Zagreb

1829

1991-1992

Viadukt na magistralnoj cesti MC-11, dionica Solin-Klis, the span of 226 m. Objekt od prefabriciranog armiranog betona. Dužina nosača 28.15 m, height 1.6 m; na srednjim stupovima visine 20 m (9 jedinica).

42)

 

Viadukt Izvor Jadra, Hrvatska

 

Hrvatske ceste Zagreb

 

1126

 

1991-1992

 

Viadukt na magistralnoj cesti MC-11, dionica Solin-Klis, raspon od 139 m. Objekt od prefabriciranog armiranog betona. Dužina nosača 27.8 m, visina 1.6m, na srednjim stupovima visine 15 m (6 jedinica).

43)

 

Viadukt Majdan, Hrvatska

 

Hrvatske ceste Zagreb

 

849

 

1991-1992

 

Viadukt na magistralnoj cesti MC-11, dionica Solin-Klis, raspon od 105 m. Objekt od prefabriciranog armiranog betona. Dužina nosača 35 m,visina 1.6 m na srednjim stupovima visine 9 m (4 jedinice).

44)

 

Viadukt Mosor, Hrvatska

 

Hrvatske ceste Zagreb

 

842

 

1991-1992

 

Viadukt na magistralnoj cesti MC-11, dionica Solin-Klis, raspon od 104 m. Objekt od prefabriciranog orenapregnutog armiranog betona.
Dužina nosača 35 m, visina 1.6 m; na srednjim stupovima visine 11 m (4 jedinica).

45)

Viadukt Mostine, Hrvatska

Hrvatske ceste Zagreb

1420

1991-1992

Viadukt na magistralnoj cesti MC-2. Splitska obilaznica. Objekt od prefabriciranog prenapregnutog betona raspona od 135 m.

46)

Autocesta Zagreb-Goričan
Dionica : Čakovec-Goričan

Hrvatske ceste, Zagreb

 

1996-1997

Križanja autoceste: nadvožnjaci raspona od  14.40+2x18+14.40 m. 9.90 m s nogostupima 2x1.65 m, ukupna duljina nadvožnjaka 61.60 m.
Stupovi i glavice stupova od armiranog betona, prefabricirane grede i nosači su trokutastog poprečnog presjeka, visine 60cmection. Monolitna ploča debljine 15 cm lijevana je na licu mjesta, stoga je ukupna visina objakta 75 sm. Most Trnava na temelju izlazne ceste autoputa, duljina mosta je 39.40 m, rasponi 9.00+12.00+ 9.00 m, rasponi mosta 2x3.50 +
2x2.10 m, debljina ploče 60 cm, promjer pilota je 100 cm, promjer stupa 90cm, monolitne glavice stupa na vrhu.  

 

Nadvožnjaci:

 

 

 

 

1.2. Križanje Sv. Križ

 

 

 

 

1.3. Križanje Mala Subotica

 

 

 

 

1.4. Križanje Palovec

 

 

 

 

1.5. Križanje Držimurec

 

 

 

 

1.6. Križanje Turčišće

 

 

 

 

1.11 Križanje Trnava Bridge, Hrvatska

 

 

 

47)

MC2.1 Cerovlje-Rogovići, Viadukt Mećari, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb

3200

1993-1997

Na trasi ceste MC 2.1. dionici Cerovlje-Rogovići izgrađen je viadukt Mećari ukupne duljine od 358.40 m, raspona 34.50+8x35.00+34.50 m, širine kolnika    11.20 m, i.e. 2x3.85+2x1.75 m.
Veličina stupova kutijastog uzdužnog presjeka je  3.20x5.00 m, debljina zidova 30 cm, s monolitnim glavicama izgrađenim na vrhu.
Konstrukcija raspona sastoji se od 3 nosača od armiranog prefabriciranog betona visine     216 cm, 78 t of weight and a monolithic reinforced concrete deck poured on Omnia slabs, colums height to 28 m.

48)

Viadukti M-2: Duboka Ljuta 1 i
Duboka Ljuta 2, Hrvatska

Hrvatske ceste, Zagreb
Tehnička podružnica, Zagreb

1600

1996

Viadukti su izgrađeni među prvima u programu rekonstrukcije. Viadukt        Duboka Ljuta 1 dug je 49.90 m, raspona  2x24.50 m, širina mosta je 10.35 m. Nosači su kutijastog poprečnog presjeka visine 90 cm,
Ukupna visina strukture raspona je 110 cm, djelomično prenapregnuta; poprečni presjek ima 6 nosača. Duboka Ljuta 2 : 8 djelomično prenapregnutih nosača u poprečnom presjeku visine 90 cm; ukupna visina strukture raspona je
110 cm.

49)

Autocesta Maslenica-Zadar:
Nadvožnjaci:
Nadvožnjak na km 6+618.25, osovina P7; i nadvožnjak na km 2+539.27, osovina P4

Hrvatske ceste, Zagreb

280

1997

Križanja autoputa: nadvožnjaci na osovini         P7, rasponi 19.00+19.00 m, ukupna duljina 49.48 m, nadvožnjasi u osovini P4, rasponi 19.00+19.00 m, ukupna duljina 45.42 m, ukupna širina u poprečnom smjeru            9.10 m, s nogostupima 2x1.25 m. Stupovi i glavice stupova su od armiranog beton, prefabricirane grede i glavni nosači su trokutastog poprečnog presjeka visine 110 cm. Monolitne ploče debljine 20 cm ljevane su na licu mjesta; ukupna visina objekta je       130cm.

50)

Autocesta Zagreb-Rijeka
Dionica: Oštrovica-Delnice Viadukt Hreljin

Hrvatska uprava za ceste, Zagreb, Hrvatska

3806

1995-1998

Viadukt na autocesti Zagreb-Rijeka dionica Oštrovica -Delnice, ukupna duljina 535 m (42,5 + 9*50,00+42,5), širina 13,15 m, srednji stupovi visine 45 m (10 jedinica 5*3,20 m)

51)

Autocesta Zagreb-Rijeka
Dionica: Karlovac-Novigrad Viaduct Drežnik

Autocesta Rijeka Zagreb d.d., Hrvatska

7487

1998 - 2001

Viadukt na autocesti Zagreb-Rijeka dionica Karlovac - Novigrad, ukupna duljina 4970 m (2*2485 m ), širina 2*10,75m, srednji stupovi (10 jedinica 5*3,20 m)

52)

Autocesta Zagreb-Rijeka
Dionica Vrbovsko-Bosiljevo Viadukt Severinske Drage

Autocesta Rijeka Zagreb d.d., Hrvatska

5654

1999-

Viadukt na autocesti Zagreb-Rijeka dionica Vrbovsko-Bosiljevo, ukupna duljina 716 m (38,8+16*39,9+38,8), širina 13,17 m, srednji stupovi visine 20-55 m (17 jedinica 5*3,20 m)

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

Vrijednost izvedenih radova (kn)

PERIOD IZGRADNJE

OPIS RADOVA

53) VIADUKT >VISOČKI KRAJ<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(VIADUKT d.d., Zagreb)

22.517.986 2003. Objekt površine 6.398 m2
54) MOST >GACKA<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(ĐURO ĐAKOVIĆ-MONTAŽA d.d.)

19.994.980 2003. Radovi na donjem ustroju i asfaltiranje
55) MOST >KLIČEVICA<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek)

25.820.724 2004. Izgradnja objekta površine 5.870 m2
56) VIADUKT >RAŠTEVIĆ<

Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb
(OSIJEK KOTEKS d.d., Osijek)

14.685.112 2004. Izgradnja objekta površine 3.900 m2
57) MOST >DABAR< Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb 67.113.863 2005. Izgrdnja objekta površine 9.760 m2
58) VIADUKT >RADOVIĆI< Hrvatske autoceste d.o.o., Zagreb 261.540.937 2007. Izgradnja objekta površine 14.062 m2
59) VIADUKT >SEVERINSKE DRAGE< AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB d.d., Zagreb 78.315.697 2007. Izgradnja drugog vijadukta >Severinske Drage< za puni profil autoceste, površine 9.593 m2
60) MOST DRAVA HRVATSKE CESTE d.o.o., Zagreb 73.506.694 2007. Izgradnja objekta površine 7.039 m2