NUKLEARNE ELEKTRANE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Nuklearna elektrana "Krško", Krško, Slovenija

Elektroprivreda Zagreb  i Savske elektrarne Ljubljana

13950

1974-1981

Nuklearna elektana Krško, instalirane jakosti 632 MW, turbinska zgrada, kontrolna administrativna i energana. Brana na rijeci Savi, vodozahvat i vodoispust, rezervoari za vodu, reaktor, prilazne ceste, platforme, opskrba vodom.