TERMINALI

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Naftni terminal, Omišalj, Hrvatska

JUNA u osnivanju

21500

1976-1979

Isop kamena: 1,500,000 m3, zatrpavanje, iskopavanje i betoniranje rezervoara i otvorenih spremnika, tankerske luke, kotlovnice, laboratorija, skladišta za uzorke, prateći i pomoćni objekti.

2)

Terminal za rasute terete, Bakar, Hrvatska

RO Luka Rijeka, Rijeka

1900

1985-1986

Terminal za rasute terete granići s nasipom željeznice (uređene kao obloženi zid) i potporni zid na suprotnoj strani,3.5 m. Čelićna struktura raspona od 20 m poduprta na batonkim izbočinama potpornih zidova. Iskop, betonski objekti, drenaža, križanje željeznice.