TERMOELEKTRANE, TOPLANE

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Termoelektrana "Rijeka" I.

Elektroprivreda- Kvarnerske elektrane, Rijeka

3620

1974-1977

TE-TO Rijeka I., onstalirane jakosti 320 MW. Miniranje, široki iskop u kamenu, armirano betonski objekti, prilazne ceste, izgradnja platforme.

2)

Termoelektrana "Sisak"

Elektroprivreda-Zagreb

 

1967-1969

TEPP "Sisak", instalirane jakosti 210 MW. Zemljani radovi, armaturni radovi, uređenje okoliša.

3)

Termoelektrana "Plomin"

Elektroprivreda- Kvarnerske elektrane, Rijeka

 

1967-1968

TEPP "Plomin", ukupne instalirane jakosti 125 MW. Zemljani radovi, armirački, uređenje okoliša, asfaltni radovi na platformi.

4)

Termoelektrana "Jertovac"

Elektroprivreda-Zagreb

 

1972-1975

TEPP "Jertovac", instalirane jakosti 105 MW. Zemljani radovi u običnom betonu, armirački radovi.