VODOVODI

 

RED.BROJ

NAZIV PROJEKTA I LOKACIJA

INVESTITOR

VRIJED. U TISUĆAMA USD

PERIOD IZGRADNJE


OPIS RADOVA

1)

Postrojenje za obradu vode Haminkeln, SR Njemačka

W. Strauss Nachf. Lingen

 

1979-1981

Kompletni građevinski radovi za postrojenje za obradu vode.

2)

Postrojenje za obradu vode u Rodtmullenbachu i Lohomaru, SR Njemačka

W. Strauss Nachf.

 

1979-1981

Kompletni građevinski radovi za postrojenje i preradu vode.

3)

Vodovod u tunelu Učka, Opatija, Hrvatska

SIZ za stambene i komunalne poslove općine Opatija

 

1982-1983

Vezni cjevovod, rezervoar, vodoopskrbni objekti u tunelskom distribucijskom sustavu vode, pumpna stanica, transportni cjevovodi, zaključne komore, pristupne ceste.

4)

Regionalni vodovod Sjeverne Dalmacije, Hrvatska

Poduzeće za izgradnju regionalnog vodovoda sjeverne Dalmacije, Zadar

3800

1983-1985

Kompletni građevinski radovi, polaganje vodovoda, izgradnja šahta, utvrđivanje cestovne površine, objekt za ispust mulja.

5)

Regionalni vodovod Petrinja - Sisak

SIZ komunalnih djelatnosti, Sisak

4000

1982-1984

Regionalni vodovod za 200.000 stanovnika, glavni cjevovod dužine 20 km, vodozahvat, uređaj za obradu vode, crpna stanica, 4 rezervoara.

 

 

 

 

 

Iskop :       716,000 m3

 

 

 

 

 

Nasip:     204,000 m3

 

 

 

 

 

Beton:           38,000 m3

6)

Sustav vodoopskrbe Isser Keddara, Boudouadu, Alger, Algerie

Ministere de l' hydraulique de l' environment et des forets D.G.I.H. Alger, Algeria

389500

1985-1989

Vodovodni sustav grada Alžira. Sustav se sastoji od magistralnog cjevovoda dužine 70 km od betonskih cijevi promjera 2.000 mm, gradska mreža dužine 100 km, tunel dužine 1.500 m, stanica za pročišćavanje vode 220 ispusnih ili zračnih komora. U ovu svrhu izrađena je tvornica za izradu betonskih prednapregnutih cijevi.

 

 

 

 

 

Iskop :  2,000,000 m3

 

 

 

 

 

Beton   :      100,000 m3

7)

Regionalni vodovod Srednje Dalmacije, Hrvatska

Poduzeće za izgradnju regionalnog vodovoda Srednje Dalmacije

3610

1985-1987

Kompletni građevinski radovi, polaganje vodovoda, izgradnja šahtova, uređenje cestovne površine, objekt za ispust mulja. promjer cijevi od 100-300 mm, iskop u tlu IV i V kategorije.

8)

magistralni cjevovod Novalja - Lun (Otok Pag)

Hrvatske vode, Zagreb

1050

1996

Magistralni cjevovod dužine L = 11,73 km, modularno lijevane tlačne cijevi promjera 200 i 150 mm, vodospreme Gager(200 m3) i Lun (200 m3) i prekidna komora (50 m3).

9)

Regionalni vodoopskrbni sustav Gorski Kotar I. faza

Hrvatske vode Zagreb

124

1996-1998

a- Gravitacijski vodovod Vrata-Delnice L = 4000 m
b- Gravitacijski vodovod Račva-Fužine III. L = 1000 m
Ljevano željezne cijevi (16 bara), promjera 300, 200, 100 i 80 mm.