HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
 

HIDROELEKTRA je građevinsko poduzeće osnovano 1946. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Ubraja se u najrespektabilnije  građevinske tvrtke u Hrvatskoj.

GRADSKI STADION I BAZENI, SPLIT, HRVATSKA 1978-1979 Gradski stadion i bazeni, Split, Hrvatska


adresa :
Capraška 6
10000 Zagreb,
Hrvatska

telefon :
+385 1 27 52 500

telefax :
+385 1 27 52 590

e-mail :

  uprava@heng.hr


AKTIVNOSTI TVRTKE:

 • Izvođenje i projektiranje građevinskih cestovnih projekata,
  hidrotehničkih projekata, projekata za transport i skladištenje energenata,
  industrijskih objekata i izgradnju javnih i rezidencijalnih objekata;

 • Vađenje kamena, šljunka i pijeska;

 • Proizvodnja građevinskih materijala;

 • Unutarnje i vanjsko trgovinsko poslovanje.Za izvođenje navedenih projekata HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. posjeduje potrebne ljudske potencijale, opremu i postrojenja, te najvažnije potrebne resurse.


PREDMET POSLOVANJA - DJELATNOSTI

 

 • Vađenje kamena
 • Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • Proizvodnja vapna
 • Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
 • Proizvodnja gotove betonske smjese
 • Proizvodnja žbuke
 • Rezanje, oblikovanje i obrada kamena
 • Proizvodnja brusnih proizvoda
 • Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova
 • Proizvodnja građevinske stolarije od metala
 • Proizvodnja strojeva za rudnike, kamenolome i
  građevinarstvo
 • Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila
 • Pripremni radovi na gradilištu
 • Rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 • Pokusno bušenje, sondiranje terena za gradnju
 • Izgradnja građevinskih objekata i dijelova objekata
 • Visokogradnja i niskogradnja
 • Izgradnja zgrada
 • Niskogradnja
 • Podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija
 • Izgradnja prometnica, zračnih luka i sportskih objekata
 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata
 • Ostali građevinski radovi (spec.izvođenje i oprema)
 • Instalacijski radovi
 • Elektroinstalacijski radovi
 • Izolacijski radovi
 • Instalacije za vodu, grijanje i hlađenje
 • Ostali instalacijski radovi
 • Završni građevinski radovi
 • Fasadni i štukaturni radovi
 • Ugradnja stolarije
 • Postavljanje podnih i zidnih obloga
 • Soboslikarski i ličilački radovi
 • Ostali završni radovi
 • Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem
 • Održavanje i popravak  motornih vozila
 • Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 • Posredovanje u trgovini
 • Trgovina na veliko nepoljoprivrednim proizvodima, otpacima
 • Ostala trgovina na veliko
 • Trgovina na malo u nespecijaliziranim trgovinama
 • Trgovina na malo u specijaliziranim trgovinama
 • Kampovi i kampirališta
 • Ostali smještaj
 • Restorani
 • Kantine ( menze )
 • Ostali kopneni putnički prijevoz, redoviti
 • Cestovni prijevoz robe (tereta)
 • Poslovanje nekretninama
 • Iznajmljivanje automobila
 • Iznajmljivanje ostalih prometnih sredstava
 • Iznajmljivanje  ostalih strojeva i opreme
 • Proizvodnja i prodaja drobljenog kamenog i
  šljunčanog materijala
 • Montaža elektroenergetskih postrojenja, napona do 20 KV
 • Organiziranje proizvodnje (know-how)
 • Vanjskotrgovinsko poslovanje u okvirima
  registriranih djelatnosti u zemlji
 • Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i
  tehničko savjetovanje
 • Kontrola kvalitete izvođenja i izvedenih radova i
  usluge kontrole
 • Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
  katastra zemljišta
 • izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata
  katastra nekretnina
 • izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje
  katastra vodova
 • izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno
  planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskog
  projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine,
  kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju
  građevina (praćenje mogućih pomaka)
 • izradba situacijskih nacrta za objekte za koje ne treba
  geodetski projekt
 • iskolčenje građevina
 • izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i
  štićena područja

 


ISO9001