HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d.
 

HIDROELEKTRA je građevinsko poduzeće osnovano 1946. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Ubraja se u najrespektabilnije  građevinske tvrtke u Hrvatskoj.

GRADSKI STADION I BAZENI, SPLIT, HRVATSKA 1978-1979 Gradski stadion i bazeni, Split, Hrvatska


adresa :
Capraška 6
10000 Zagreb,
Hrvatska

telefon :
+385 1 27 52 500

telefax :
+385 1 27 52 590

e-mail :

  uprava@heng.hr


O NAMA:

HIDROELEKTRA je građevinsko poduzeće osnovano 1946. godine sa sjedištem u Zagrebu.

Ubraja se u najrespektabilnije građevinske tvrtke u Hrvatskoj.

U procesu restrukturiranja, HIDROELEKTRA d.d. utemeljena je pod nazivom HIDROELEKTRA NISKOGRADNJA d.d. i upisana u sudski registar 1995. godine s ukupnom vrijednošću temeljne glavnice u iznosu od 62.388.100 HRK (10.775.000 USD)


POSLOVNO SUDJELOVANJE U SLJEDEĆIM ZEMLJAMA:

Hrvatska, Alžir, Grčka, Njemačka, Kenija, Rusija, Ukrajina, Slovenija, Kosovo, Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina

 

INTEGRIRANI SUSTAV UPRAVLJANJA:

RUKOVODSTVO PODUZEĆA:

Predsjednik UpraveČlan UpraveTehnički direktor

Mariyan TkachMarijan Vidmar,
dipl. ing. građ.


Marko Lovrić, dipl. ing. građ. za niskogradnju

tel:
fax:


tel:
fax:


tel:
fax:

27 52 512
27 52 590


27 52 512
27 52 590


27 52 512
27 52 590

Direktor sektora za opće i pravne poslove  

Milan Vraneš, dipl.iur.


tel:
fax:

27 52 500
27 52 591


 


ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA

   

 


ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŠTVA


ISO9001